Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Δωρεάν στο διαδίκτυο 41.444 τίτλοι ελληνικών Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο είναι το πλούσιο υλικό των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χώρας. Πρόκειται για 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων, που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών».

Συγκεκριμένα, ψηφιοποιήθηκαν 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων. Κύρια κριτήρια επιλογής για ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και βεβαίως η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή.

Τα κείμενα που ψηφιοποιήθηκαν χρονολογούνται πριν από το έτος 1920 και είναι απαλλαγμένα από συγγραφικά δικαιώματα. Μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν εξασφαλίσει αδειοδότηση της ψηφιοποίησής τους.


Σπάνια και παλιά βιβλία είναι προσβάσιμα στους χρήστες του διαδικτύου και μάλιστα στην αρχική τους έκδοση. Βιβλία όπως πρωτοτυπώθηκαν βρίσκονται πλέον στη διάθεση του καθενός. Ακόμη και στις βιβλιοθήκες, η πρόσβαση σε τέτοια βιβλία ήταν περιορισμένη, καθώς πρόκειται για ευπαθή βιβλία λόγω της παλαιότητάς τους.

Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF και μπορεί ο καθένας να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του και να τα διαβάσει με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, η εσωτερική αναζήτηση, καθώς είναι αρχεία εικόνας.

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, με προϋπολογισμό 5.600.000€. Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους.

Στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες εντάσσονται οι βιβλιοθήκες που χρηματοδοτούνται απευθείας από το υπουργείο Παιδείας. Οι 686 δημοτικές καθώς και οι παιδικές/εφηβικές, πανεπιστημιακές και άλλες βιβλιοθήκες, που επίσης διαθέτουν σημαντικές συλλογές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών».

Σύμφωνα με το elektronikosanagnostis.blogspot.com, σοβαρά προβλήματα περιορίζουν, ωστόσο, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των τίτλων αυτών. Η φόρτωση των σελίδων είναι εξαιρετικά αργή, και η αναζήτηση δεν λειτουργεί. Η ιστοσελίδα του αρχείου λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο με τον browser Internet Explorer, ενώ με τον Firefox και τον Chrome, δύο browser ιδιαίτερα διαδεδομένοι στην Ελλάδα, μπορεί να μην ανοίγει καν η αρχική του σελίδα. Το υλικό είναι πλούσιο και σπάνιο πάντως και επομένως αξίζει η επιμονή και η προσπάθεια.


Πηγή: http://tvxs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails