Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Όλη η αλήθεια για τις ταχύτητες στο Internet: 24Mbs το μεγάλο ψέμα!

internet-speed-test
Κατά πάσα πιθανότητα, διαβάζετε αυτές τις γραμμές επειδή έχετε μεν ονομαστική σύνδεση 24 Mbps, αλλά το modem σας συνδέεται σε χαμηλότερη ταχύτητα. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση να σας προβληματίζει το γεγονός ότι κατεβάζετε με χαμηλότερη ταχύτητα από 2400-2500 Kbyte / sec – όσο θα περίμενε δηλαδή κανείς από μια «24άρα» σύνδεση.

Οι ερωτήσεις που προκύπτουν άμεσα είναι: «Τι ευθύνεται γι’αυτό; Πρέπει να ανησυχώ; Με «ρίξανε»; Τι μπορώ να κάνω;»

Ακολουθούν οι απαντήσεις:

Ταχύτητες Κλειδώματος

Οι ταχύτητες κλειδώματος στις τεχνολογίες ADSL/ADSL2/2+, συναρτώνται άμεσα με:

α) την ποιότητα της γραμμής μέχρι το σπίτι σας αλλά και μέσα στο σπίτι σας (καλωδιώσεις).
β) την απόσταση από το κέντρο του ΟΤΕ που σας εξυπηρετεί.

Α) Η ποιότητα της γραμμής έχει να κάνει με την ποιότητα των καλωδίων και συνδέσεων εντός του σπιτίου σας, εκτός του σπιτιού σας (πχ κολώνες, ΚΑΦΑΟ κτλ) και μέχρι το κέντρο του ΟΤΕ. Στην ποιότητα παίζουν ρόλο απ’την υγρασία και την οξειδώση έως τις παρεμβολές από άλλες γραμμές που ανεβάζουν τον «θόρυβο» της γραμμής σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φαινόμενα συνακρόασης. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των διολισθαίνοντων ταχυτήτων από τους αυξανόμενους χρήστες ADSL στο ίδιο ΚΑΦΑΟ, που δημιουργούν και αυξανόμενες παρεμβολές στο γειτονικό, δικό σας, καλώδιο.
Εσείς στο συγκεκριμένο σκέλος, αν διαπιστώσετε ότι δεν ευθύνεται η εξασθένηση (Β) αλλά κάτι άλλο για τις μειωμένες ταχύτητες, τότε μπορείτε να ελέγξετε τις καλωδιώσεις του σπιτιού σας.

Β) Συνήθως, λόγω της απόστασης, ελάχιστοι χρήστες επιτυγχάνουν ταχύτητες >20 Mbps. Για να πιάσει κάποιος τέτοιες ταχύτητες πρέπει να μένει εξαιρετικά κοντά σε κέντρο του ΟΤΕ. Υπάρχει επίσης σημαντικός όγκος χρηστών με μεγάλη απόσταση από τα κέντρα του ΟΤΕ και οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν ούτε τη μίση ταχύτητα από τα 24 Mbps (12 Mbps). Τέλος υπάρχουν και άλλοι χρήστες για τους οποίους ακόμα και τα 6 Mbps φαντάζουν ως … όνειρο (!).

Η απόσταση από το κέντρο είναι καθοριστική γιατί, αν το εξηγήσουμε απλά, «εξασθενεί το σήμα» (attenuation). Σχετικά με αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από πλευράς σας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πάροχοι δεν παρέχουν πακέτα με 24 Mbps αλλά ΕΩΣ 24 Mbps: Η επίτευξή των 24 Mbps συναρτάται από τους παραπάνω 2 παράγοντες. Μπορεί κάποιος να πιάσει 20 Mbps και άλλος να πιάσει 8 Mbps – λόγω μεγαλύτερης απόστασης από το πλησιέστερο κέντρο του ΟΤΕ που προκαλεί εξασθένηση του σήματος και, άρα, μείωση της ταχύτητας.

Για να μετρήσετε κατά προσέγγιση το θεωρητικό maximum για το πόσο πρέπει να πιάνετε με βάση την εξασθένηση της γραμμής (attenuation) που δείχνει το router σας, χρησιμοποιείστε το adsl calculator . Λάβετε επίσης υπ’ όψην ότι η απόσταση της γραμμής είναι για γραμμές χωρίς πολύ θόρυβο. Αν υπάρχουν «παράσιτα» ή «παρεμβολές» στην γραμμή σας, τότε οι ταχύτητες, ασχέτως απόστασης, μπορεί να είναι χαμηλότερες. Άρα το θεωρητικό maximum με βάση την απόσταση, δεν μεταφράζεται άμεσα σε «τόσο πρέπει να έχω».

Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα είναι στις εσωτερικές καλωδιώσεις του σπιτιού ή της πολυκατοικίας, διαβάστε τον παρακάτω οδηγό:

Έλεγχος της γραμμής μας μέχρι τον κατανεμητή

Σημείωση για τις ταχύτητες κλειδώματος: Πολύ σημαντικός παράγοντας στην ταχύτητα κλειδώματος είναι και ο θόρυβος της γραμμής. Για να γίνει κατανοητό αυτό ας φανταστούμε ότι είστε αναβάτης σε μία μηχανή με έναν φίλο σας… Όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα, τόσο ανεβαίνει και ο θόρυβος του άερα. Αν ο θόρυβος του αέρα είναι υπερβολικός, τότε εσείς αρχίζετε και επαναλαμβάνεστε (φωνάζοντας) προκειμένου να σας ακούσει ο φίλος σας. Κάποιες φορές σας ακούει, κάποιες όχι. Μπορεί πάλι άλλα να λέτε και άλλα να καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι λάθη και αστοχίες κατά την επικοινωνία.

Σε επίπεδο ADSL συνδέσεων, το αντίστοιχο φαινόμενο κατά την αύξηση της ταχύτητας (με συνεπακόλουθη αύξηση του θορύβου) είναι να υπάρχουν σφάλματα και αστάθεια της επικοινωνίας που οδηγούν, μερικές φορές, σε αποσυνδέσεις.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της μηχανής, ιδεατά θα θέλατε η μηχανή να πηγαίνει με ταχύτητα τέτοια που ναι μεν να είναι γρήγορη, αλλά να μην σας ενοχλεί στην επικοινωνία με τον φίλο σας. Κατά το ίδιο παράδειγμα, κάποιοι ISPs τρέχουν μεν γρηγορότερα σε ταχύτητες κλειδώματος, αλλά η «φωνή» του σήματος ακούγεται αχνά λόγω θορύβου (πχ 5-6db SNR) και αυτό οδηγεί σε προβλήματα. Άλλοι ISPs προτιμούν μια πιό χαμηλή ταχύτητα κλειδώματος προκειμένου να επιτύχουν έναν καλύτερο συμβιβασμό ποιότητας / ευστάθειας σύνδεσης με μεγαλύτερη ένταση «φωνής» (9-11 db SNR) σε σχέση με τον θόρυβο.

Όταν λοιπόν βλέπετε έναν ISP ο οποίος επιτυγχάνει υψηλότερες ταχύτητες, δείτε με τι SNR τις επιτυγχάνει… «ακούγεται» το σήμα ή είναι προβληματικό; Επίπλέον, μπορεί μεν να υπάρχει η δυνατότητα να ανεβείτε και 3 ή 4 mbps αλλά η επικοινωνία θα είναι τόσο χάλια (οι αναβάτες δε θα καταλαβαίνονται) που τελικώς οι ταχύτητες κατεβάσματος θα είναι πολύ χαμηλότερες, λόγω των σφαλμάτων και των επαναλήψεων μετάδοσης. Επομένως οι ταχύτητες κλειδώματος δεν είναι αυτοσκοπός. Για να καταλάβετε καλύτερα το SNR (Signal to Noise Ratio) και πως αυτό σας επηρεάζει το μέγιστο κλείδωμα.

Ταχύτητες Κατεβάσματος

Όταν κλειδώνετε σε μία ταχύτητα, ενδέχεται σε αρκετές περιπτώσεις να έχετε χαμηλότερη ταχύτητα κατεβάσματος. Αυτό συμβαίνει επειδή για να φτάσουν τα data που κατεβάζετε σε εσάς, πρέπει:

α) Αυτός που ανεβάζει (πχ ένα website ή ενας peer σε p2p network) να μπορεί να στείλει με την ταχύτητα που εσείς μπορείτε να κατεβάσετε.

Συνήθως, αρκετά sites, έχουν κάποια όρια στην ταχύτητα που εξυπηρετούν τους downloaders, όπως 100, 200 ή 400 kbyte / sec – έτσι ώστε να μην εξαντλείται η δικιά τους δικτυακή σύνδεση και να διατηρούν την ικανότητα τους για παράλληλη εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου downloaders. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει πρόβλημα η σύνδεσή σας. 

Γενικά websites και p2p προγράμματα θεωρούνται αναξιόπιστα για μέτρηση της ταχύτητας. Ως παράκαμψη των ορίων ταχύτητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν download managers για μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης.

β) Οι συνδέσεις που μεσολαβούν μεταξύ αυτού που ανεβάζει και αυτού που κατεβάζει να μην έχουν «bottlenecks» και «μπουκώματα».

Συμβαίνει αρκετές φορές τα δίκτυα παρόχων να «μπουκώνουν» στις διεθνείς ή εγχώριες διασυνδέσεις τους. Από το σημείο του μπουκώματος και έπειτα, αρχίζει η πτώση της ταχύτητας – ανάλογα με το πόσο κορεσμός υπάρχει. Πχ αν ένας πάροχος έχει μια γραμμή 1 Gbps με το Internet, η διαθέσιμη διασύνδεση τελειώνει στους 100 ταυτόχρονους χρήστες που κατεβάζουν με 10 Mbps ο καθένας. Αν οι χρήστες γίνουν 200, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να περιοριστούν στα 5 Mbps ο καθένας. Αν γίνουν 1000, τότε ο κάθε χρήστης θα πέσει στο 1 Mbps.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ευθύνεται ο πάροχος ο οποίος δεν προέβη σε έγκαιρη αναβάθμιση των ταχυτήτων του ώστε να εξυπηρετήσει την ζήτηση. Αν ευθύνεται ο πάροχός σας και έχει όντως μπουκώσει, τότε το πρόβλημα θα είναι καθολικό – επηρεάζοντας σχεδόν όλους τους συνδρομητές του. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε το αντίστοιχο θέμα συζήτησης του παρόχου σας, θα έχει ήδη γεμίσει από παράπονα χρηστών οι οποίοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, το καταγράφουν, το τεκμηριώνουν και διαμαρτύρονται.

Yπάρχει επίσης και η περίπτωση του τοπικού μπουκώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας πάροχος είναι, σε γενικές γραμμές, ok, εκτός από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιοχών οι οποίες χρειάζονται αναβάθμιση στην γραμμή τους με τα κεντρικά του παρόχου – από τα οποία τροφοδοτούνται.

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση των «μπουκωμένων DSLAM» όπου η ζήτηση data σε επίπεδο DSLAM*, οδηγεί σε μειωμένες τελικές ταχύτητες. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά κυρίως το δίκτυο του ΟΤΕ αλλά και όσους εναλλακτικούς παρόχους εξυπηρετούνται μέσω αυτού (συνδέσεις ΑΡΥΣ).

* DSLAM είναι ένα «κουτί» το οποίο συνήθως στεγάζεται στο αστικό κέντρο του ΟΤΕ και διασυνδέει πολλούς χρήστες με το Internet. Αν κατεβάζουν πολλοί χρήστες μαζί, μπορεί να «μπουκώνει» εφόσον η σύνδεση του με τον κεντρικό BRAS απ’τον οποίο τροφοδοτείται με Internet, είναι μικρή. Επίσης ενδέχεται να μπουκώνει και σε επίπεδο εξοπλισμού – μη αντέχοντας να διαχειριστεί τον όγκο του φόρτου που δέχεται. Γενικώς το πρόβλημα των «μπουκωμένων DSLAM» τείνει προς περιορισμό.

Διαβάστε περισσότερα "Όλη η αλήθεια για τις ταχύτητες στο Internet: 24Mbs το μεγάλο ψέμα!"

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Ο σπουδαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή

Πολυμαθής, δραστήριος και ακάματος παρήγαγε σπουδαίο έργο σημαδεύοντας την επιστήμη των μαθηματικών αλλά και συνεισφέροντας σε άλλα πεδία με τα συγράμματά του.

«Ένας από τους λαμπρότερους μαθηματικούς, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει αποφασιστικά την επιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη και πλατιά παιδεία, ως ανήκων στο Ελληνικό έθνος με το υψιπετές πνεύμα του και την ουσιαστική αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονομιά της κλασικής Ελλάδος» είπε για τον Καραθεοδωρή ο Γερμανός μαθηματικός Oskar Perron.

Γιος διπλωμάτη, γεννήθηκε το 1873 και μεγάλωσε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σπουδάζει σε Βρυξέλλες, Ριβιέρα και το Σαν Ρέμο. Στο Βέλγιο βραβεύτηκε δις σε διαγωνισμούς μαθηματικών. Με την αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Σχολή του Βελγίου, το 1895, την οποία του επέβαλλε ο πατέρας του, ο Καραθεοδωρή αποδέχεται πρόσκληση του θείου του ο οποίος ήταν γενικός διοικητής της Κρήτης, και επισκέπτεται τα Χανιά όπου γνωρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τον οποίο θα διατηρήσει φιλική σχέση.

Το 1898 μεταβαίνει στην Αίγυπτο ως μηχανικός στην βρετανική εταιρεία που κατασκεύαζε το φράγμα στο Ασουάν. Εκεί συνεχίζει να μελετά μαθηματικά συγγράμματα, ενώ έκανε και μετρήσεις στην κεντρική είσοδο της πυραμίδας του Χέοπα, τις οποίες και δημοσίευσε. Στην Αίγυπτο αποφάσισε ότι τα Μαθηματικά ήταν η επιστήμη που ασκούσε τη μεγαλύτερη γοητεία και στα 27 του μεταβαίνει στη Γερμανία για να σπουδάσει για δυο χρόνια μαθηματικά.

Σπουδάζει κοντά στους κορυφαίους δασκάλους της εποχής Herman Schwarz, Georg Frobenius, Erhard Schmidt, Lazarus Fuchs και Hermann Minkowski. Το 1905 αναγορεύεται υφηγητής των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και ακολουθεί λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα εκεί αλλά και στα πανεπιστήμια της Βόννης, του Ανοβέρου, του Μπρεσλάου, του Βερολίνου και του Μονάχου, όπου αναδεικνύεται σε μαθηματικό παγκόσμιου επιπέδου.

Το 1920, αναλαμβάνει κατ΄ εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου να οργανώσει το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο της Ιωνίας στη Σμύρνη και μάλιστα κατορθώνει να διασώσει τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Σμύρνης από την Καταστροφή, το 1922, μεταφέροντας τους τόμους της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το διάστημα 1922-1924 είναι καθηγητής μαθηματικών και μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το 1924, αναλαμβάνει καθηγητική θέση στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το 1928, αποδέχεται πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία, και επισκέπτεται τις ΗΠΑ μαζί με την γυναίκα του για έναν σχεδόν χρόνο, για να δώσει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Το 1930, πάλι μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου, αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση του πρώτου και στην οργάνωση του νεοσύστατου δεύτερου. Το 1932 επέστρεψε ξανά στο Μόναχο και παρέμεινε ακόμα και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Δεκέμβριο του 1949 έδωσε την τελευταία του διάλεξη στο Μόναχο και δυο μήνες αργότερα πέθανε.

Ο Καραθεοδωρή αρχικά ασχολήθηκε με τον Λογισμό των Μεταβολών και η διδακτορική διατριβή του (Γκέτινγκεν, 1904) φέρει τον τίτλο «Περί των ασυνεχών λύσεων στον Λογισμό των Μεταβολών». Στην συνέχεια, καταπιάστηκε με όλους σχεδόν του κλάδους των Μαθηματικών: θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, θεωρία μιγαδικών συναρτήσεων, διαφορικές εξισώσεις, θεωρία συνόλων και διαφορική γεωμετρία, σύμμορφες απεικονίσεις κ.ά. Εκτός από το πλήθος των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύει, πλουτίζει τη διεθνή μαθηματική βιβλιογραφία με σειρά συγγραμμάτων. Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του επεκτείνεται σε πολλούς τομείς της φυσικής και της αρχαιολογίας.

Η συμβολή του στην Θεωρητική Φυσική ήταν ουσιαστική στην μαθηματική θεμελίωση τομέων της Φυσικής όπως η Θερμοδυναμική, η Γεωμετρική Οπτική, η μηχανική και η Σχετικότητα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Ο σπουδαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

Δικαστήριο «κούρεψε» χρέος ανέργου κατά 74%!


http://marketbeast.gr/wp-content/uploads/2012/04/fetcher_0380.jpeg

Η Ένωση  Καταναλωτών  Ηρακλείου – Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης) ανακοίνωσε νέα σημαντικότατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου που κούρεψε κατά 74% το χρέος υπερχρεωμέου άνεργου πατέρα 2 παιδιών.

Ο υπερχρεωμένος πολίτης κατέφυγε στο νομικό τμήμα της Ένωσης λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις του μετά την δραματική μείωση των εισοδημάτων του.

Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού εξέδωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η παρουσίαση της περίπτωσης έχει ως εξής:

Προφίλ δανειολήπτη

Έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων, άνεργος από το 2010 όταν και απολύθηκε από την εταιρία στην οποία εργαζόταν. Η σύζυγος του δημόσιος υπάλληλος με μηνιαία εισοδήματα 1.170 ευρώ, εκκρεμεί και η δική της αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Τραπεζικές Απαιτήσεις

1) Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E (2 στεγαστικά δάνεια & 1 καταναλωτικό) Είχε εξασφαλιστεί με εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης στο ακίνητο του αιτούντος.
2) Τράπεζα Κύπρου (καταναλωτικό δάνειο και προσωπικό δάνειο)
3) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (πιστωτική κάρτα)

Σύνολο οφειλών 151.749,93 €

Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του μια κατοικία επιφάνειας 70,30 τ.μ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην  οποία ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ’ αδιαιρέτου και η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας του.

Η εμπορική αξία του εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο στο ποσό των 60.000 ευρώ, (ότι είχε προταθεί και στην αίτηση του) και στο ποσοστό συγκυριότητας που του αναλογεί, ήτοι το ½ εξ αδιαιρέτου στο ποσό των 30.000 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 300 ευρώ (στο σχέδιο διευθέτησης από το νομικό μας τμήμα προσφερόταν το ίδιο ποσό) συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του. Επίσης για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας αυτής (60.000 : 2 = 30.000 x 85% = 25.500 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 15 χρόνια. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα ικανοποιηθεί προνομιακά η Τράπεζα Eurobank Ergasias που έχει εξασφαλιστεί με την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης. Με βάση την απόφαση αυτή ο δανειολήπτης καλείτε να καταβάλλει το ποσόν των 39900 αντί του ποσού των 51.749 Ευρώ. Γλυτώνει συνεπώς 111.849 Ευρώ δηλαδή το 74% του αρχικού χρέους του.

Συνολικό ποσό κουρέματος: 111.849 Ε ήτοι το 74% του αρχικού χρέους.
Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 20ετία: 39.900 Ευρώ.

Η Ένωση  Καταναλωτών  Ηρακλείου , στην ανακοίνωση της ευχαριστεί θερμά το νομικό της τμήμα και την δικηγόρο Χρύσα Σπανάκη για την τεκμηρίωση και επιτυχή έκβαση μιας ακόμη υπόθεσης υπερχρέωσης.

Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με την περίπτωση που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί της για πληροφορίες και συμβουλές.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Δικαστήριο «κούρεψε» χρέος ανέργου κατά 74%!"

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

iPad : Η καταστροφή της αγοράς των Η/Υ

ipad lifestyle1
Μετά την παρουσίαση του iPad σε ένα συνεδριακό κέντρο στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές του 2010, ο αείμνηστος Steve Jobs ρώτησε κάποιους που κρατούσαν τη συσκευή στα χέρια τους για πρώτη φορά να του πουν πώς τους φαινόταν. Ένας δημοσιογράφος απάντησε ότι μπορεί στο μέλλον να έκανε τους καταναλωτές να ξεχάσουν γιατί χρειάζονται τους φορητούς υπολογιστές. Ο Jobs ανασήκωσε τους ώμους του και είπε, συγκρατημένα: «Θα δούμε». Ο Jobs είχε το ταλέντο όχι μόνο να μαντεύει πότε θα αλλάξει ο τρόπος που σκέπτονται οι άνθρωποι, αλλά και να είναι ο ενορχηστρωτής της μεταστροφής αυτής. Αν, τελικά, τα tablets κατάφερναν να αφανίσουν από προσώπου γης τους φορητούς και desktop υπολογιστές, ο Jobs ήταν αποφασισμένος να είναι εκείνος αυτός που θα έδρεπε τους καρπούς της επόμενης μέρας.

Η μέρα αυτή έφτασε. Στις 19 Μαρτίου, όταν ο διάδοχος του Jobs, Tim Cook, αποκάλυπτε ότι η Apple θα αξιοποιήσει 98 δισ. δολάρια από τη ρευστότητά της για να διανείμει μέρισμα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε πουλήσει 3 εκατομμύρια νέα iPads μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας τους. Η ταμπλέτα αναμένεται να φέρει 38 δισ. δολάρια από πωλήσεις το 2012, σύμφωνα με τον Gene Munster, αναλυτή της Piper Jaffray.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2011, η Apple πούλησε 15,4 εκατ. iPads – περισσότερα από όσους υπολογιστές πούλησε η Hewlett-Packard, η υπ΄ αριθμόν 1 κατασκευάστρια Η/Υ Wintel παγκοσμίως. Εάν θεωρείται πως ένα iPad αποτελεί υποκατάστατο ενός PC -και πολλοί καταναλωτές σίγουρα το πιστεύουν-, τότε η Apple, η οποία παράγει επίσης το iMac και το MacBook, είναι αυτήν τη στιγμή ο μεγαλύτερος κατασκευαστής PC στον κόσμο. Το πιο εκπληκτικό που συμβαίνει την εποχή του iPad είναι ότι η Apple εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος άρχων στον τομέα αυτό.

Το 2007, όταν εμφανίστηκε το iPhone, στην αγορά υπήρχαν ήδη πολλά smartphones, ενώ η συσκευή απέκτησε γρήγορα νέους ανταγωνιστές, κυρίως συσκευές Android. Το iPad, ωστόσο, διαγράφει μια τελείως διαφορετική τροχιά. Παρά τα πάμπολλα νέα tablets από τις Samsung, HTC, Motorola Mobility, HP, Dell και άλλες εταιρείες, το iPad εξακολουθεί να κατέχει το 66% της αγοράς. «Όλος ο κλάδος έχει αφηνιάσει, προσπαθώντας να βρει τρόπο να ανταγωνιστεί την Apple», λέει ο Robert Brunner, πρώην σχεδιαστής της Apple, που τώρα είναι επικεφαλής της εταιρείας σχεδιασμού Ammunition Group. «Βλέπεις τον τρόμο στα μάτια τους».

Η κυριαρχία της Apple στον χώρο των tablets σίγουρα φέρει ένα χτύπημα στο συλλογικό «εγώ» των κατασκευαστριών Η/Υ. Ωστόσο, συνδυάζοντας την τεχνική ευρηματικότητα με την ευρεία απήχηση της θελκτικής του εμφάνισης, το iPad καταφέρνει πολύ περισσότερα από το να απογειώνει απλώς τα κέρδη μιας από τις πλέον επιτυχημένες εταιρείες Η/Υ στον κόσμο.

Το αίνιγμα των tablets

Η ιδέα του tablet computing υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η Microsoft έκανε μια φιλόδοξη απόπειρα το 2000. Πριν από το iPad, τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά και κανείς δεν ήταν σίγουρος αν το tablet computing θα είχε απήχηση σε ένα ευρύ κοινό. Το iPad έδειξε ότι στην πραγματικότητα υπήρχε μια τεράστια και πεινασμένη αγορά για αυτές τις συσκευές. Ωστόσο, τα καλύτερα μυαλά της πληροφορικής, εκτός Cupertino, δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να δημιουργήσουν έναν αξιόλογο αντίπαλο. Τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει τόσο πολύ με τα tablets;

Μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι μη Apple συσκευές του κόσμου έχει να κάνει με την ιστορική κληρονομιά. Μεγάλοι κατασκευαστές τηλεφώνων, όπως η HTC και η Samsung, δεν υπήρξαν ποτέ αυθεντίες στην πληροφορική. Όσο για τους κατασκευαστές Η/Υ, τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90, όταν μεσουρανούσαν η Intel και η Microsoft, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους, προκειμένου να έχουν ένα κέρδος μετά την αφαίρεση του κόστους για chips Pentium και άδειες Windows.

O Kerry Chrapliwy, πρώην στέλεχος του τομέα Η/Υ της HP, λέει ότι, αν ένα προϊόν δεν «έσπαγε ταμεία» εν μία νυκτί στην HP ή στην Dell, συχνά το εξαφάνιζαν. «Στην HP ήμασταν πάντα εναντίον της φιλοσοφίας «Πώς μπορώ να κυκλοφορήσω αυτό το προϊόν στην αγορά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και να το πουλήσω στο μεγαλύτερο δυνατό πλήθος ανθρώπων;». Δεν εστιάζαμε αρκετά στο να προσφέρουμε τη σωστή εμπειρία στους πελάτες μας».

Η Apple, αντίθετα, είχε μια κοσμοθεωρία που έλεγε «Θα το υποστούμε για τρία ή τέσσερα χρόνια και θα το κάνουμε πραγματικότητα», λέει ο Roger McNamee, συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων τεχνολογίας Elevation Partners. Η Apple άρχισε να σκέφτεται τη σχεδίαση ενός tablet πριν από εννέα χρόνια, όταν ο Jobs έβλεπε την πρόοδο που σημείωναν οι μηχανικοί του με την οθόνη multi-touch.

Οι χρήστες θα μπορούσαν να κάνουν διάφορες εργασίες χωρίς να χρειάζεται να κάνουν εκκίνηση ή να πληκτρολογήσουν οτιδήποτε. H υπόθεση tablet μπήκε στο συρτάρι όταν ο Jobs επέλεξε να επικεντρωθεί κατ΄ αρχάς στο iPhone. Έξυπνη κίνηση: Όταν η Apple επανέφερε το θέμα της ταμπλέτας, είχε στη διάθεσή της και μπορούσε να προσαρμόσει ανάλογα το λογισμικό iOS και την υποδομή των App Store που χρησιμοποιούνταν ήδη στο iPhone. Σε συνδυασμό με την πρόοδο στα θέματα διάρκειας ζωής της μπαταρίας και ποιότητας οθόνης, το iPad αποτελούσε εξαρχής μια συσκευή που ήταν ταυτόχρονα πολύ οικεία, αλλά και εντελώς καινούργια για τους καταναλωτές – η επιτυχία ήταν σίγουρη.

Το τέλος της εποχής των Η/Υ για τους… άλλους;

Για ολόκληρη τη βιομηχανία Η/Υ εκτός Apple, η εποχή των ταμπλετών μπορεί να αποβεί καταστροφική. Τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές υπολογιστών στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους εταιρικούς τους πελάτες, ώστε από την κατανάλωση τους να αντισταθμίζουν τη συρρίκνωση του μεριδίου τους στην αγορά. Σήμερα, ακόμα και αυτό τους το πλεονέκτημα δοκιμάζεται. Η Apple έχει κάνει επιδρομές σε μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η United Airlines, η οποία εξοπλίζει πλέον τους πιλότους της με iPads. Έχει χρησιμοποιήσει τα ταμειακά της αποθέματα για να εξασφαλίσει τα υλικά βασικών μερών των ταμπλετών και διαθέτει τεράστιες οικονομίες κλίμακας.

Η εταιρεία έχει ένα ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 20% από κάθε iPad, λέει ο Anand Srinivasan, αναλυτής τεχνολογίας. Ενώ οι κατασκευαστές smartphones έχουν κάποια περιθώρια ώστε να χτυπήσουν το iPhone, με το πλούσιο ακαθάριστο περιθώριο του της τάξης του 56%, οι επίδοξοι αντίπαλοι του iPad δεν έχουν καμία τέτοια πολυτέλεια. Ακόμα και αν ένας ανταγωνιστής παρήγε ένα tablet καλύτερο από το iPad, τα κέρδη δεν θα έρχονταν εύκολα. «Είναι πολύ δύσκολο να χρεώνεις όπως η Apple και να περιμένεις να πουλήσεις στους δικούς της ρυθμούς».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "iPad : Η καταστροφή της αγοράς των Η/Υ"

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποκτήσει η Σπάρτη


Ένα νέο σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο, αντάξιο της ιστορίας της πόλης πρόκειται να δημιουργηθεί στην Σπάρτη και το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες συσκέψεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, πριν από λίγα χρόνια, το 2005 επί θητείας του Πέτρου Τατούλη στο υπουργείο Πολιτισμού, αγοράστηκε το οικόπεδο του παλαιού εργοστασίου ΧΥΜΟΦΙΞ στην είσοδο της Σπάρτης και δίπλα στον Ευρώτα, 27 στρεμμάτων περίπου, στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο μουσείο. Από τότε ουσιαστικά δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη, ενώ τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονη κινητικότητα.

Ήδη έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, προκειμένου να διενεργηθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, για να προκύψει η οριστική μελέτη κατασκευής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Παράλληλα, στον προϋπολογισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν δεσμευτεί για το σκοπό αυτό, 850.000 ευρώ από ίδια έσοδα κι εξετάζεται να ενταχθεί η δράση και στο ΕΣΠΑ, ώστε απρόσκοπτα να υπάρχει χρηματοδότηση.

Στο μεταξύ, στο χώρο των 27 στρεμμάτων που θα ανεγερθεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, υπάρχει εγκαταλελειμμένο παλαιό κτίριο του εργοστασίου ΧΥΜΟΦΙΞ, έργο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και θα ενταχθεί η αξιοποίηση του στην μελέτη του έργου.

Επιπλέον, για να προχωρήσει η διαδικασία του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, από την οποία θα προκύψει η οριστική μελέτη ανέγερσης του μεγάλου, σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου, πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στο οικόπεδο, από την Ε' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχαιότητες οι οποίες θα αξιολογηθούν, προκειμένου να χωροθετηθεί επί του οικοπέδου το προς ανέγερση κτίριο και να δοθεί η τελική έγκριση δημοπράτησης.

Στόχος της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ως το 2014 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπάρχει η οριστική μελέτη, ώστε το έργο να είναι «ώριμο» προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ή την επόμενη προγραμματική περίοδο, για να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα αποκτήσει η Σπάρτη"

Γερμανία: Βρέθηκαν 500 χαμένα παραμύθια 150 ετών


Πεντακόσια «νέα» παραμύθια ανακαλύφθηκαν στη Γερμανία. Τα εν λόγω παραμύθια βρίσκονταν κλειδωμένα σε αρχείο στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας για περισσότερα από 150 χρόνια.

Οι ιστορίες αποτελούν τμήμα μιας συλλογής μύθων, θρύλων και παραμυθιών που συγκέντρωσε ο ιστορικός Φραντς Ξάβερ φον Σένβερθ στην περιοχή Όμπερφαλτς της Βαυβαρίας, την ίδια περίοδο που οι αδελφοί Γκριμ συνέλεγαν τις ιστορίες που επρόκειτο να συναρπάσουν γενιές παιδιών, αλλά και ενηλίκων.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Φον Σένβερθ πέρασε ολόκληρες δεκαετίες, ζητώντας από αγρότες, εργάτες και υπηρέτες να του αφηγηθούν τοπικές συνήθειες, παραδόσεις, έθιμα και ιστορικά στοιχεία, καταγράφοντας τη λαϊκή παράδοση.

Η υπεύθυνη του τομέα πολιτισμού του Όμπερφαλτς, Έρικα Άιχενζεερ ανακάλυψε περίπου 500 παραμύθια, ξεφυλλίζοντας τους τόμους του Φον Σένβερθ, οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ γνωστοί. Τα περισσότερα από αυτά δεν εμφανίζονται σε άλλες συλλογές με παραμύθια.

Εκτός από άγνωστες ιστορίες, η συλλογή περιλαμβάνει και τοπικές παραλλαγές γνωστών παραμυθιών, όπως η Σταχτοπούτα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Γερμανία: Βρέθηκαν 500 χαμένα παραμύθια 150 ετών"

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Απίστευτη καταδίωξη! Περιπολικά κυνηγούν κλεμμένο...άρμα μάχης μέσα στη πόλη!

 
Άρμα μάχης μέσα στη λεωφόρο και από πίσω να το κυνηγούν περιπολικά! Το άρπαξε μέσα από στρατιωτική βάση πολίτης ο οποίος προφανώς είχε εκπαιδευτεί στο παρελθόν και ξεχύθηκε για το κέντρο του Σαν Ντιέγκο! Στο πέρασμά του...σάρωνε τα πάντα. Από πίσω τον καταδίωκαν πολλά περιπολικά.

Ο καταδιωκόμενος βγήκε σε λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας και επιχείρησε να σπάσει το διάζωμα και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα.Το άρμα ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν.Αντιστάθηκε και τον πυροβόλησαν.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Απίστευτη καταδίωξη! Περιπολικά κυνηγούν κλεμμένο...άρμα μάχης μέσα στη πόλη!"

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

ΗΠΑ: Ερευνητές, θεωρούν, ότι η Ποτίδαια (στη Χαλκιδική), σώθηκε, από τους Πέρσες, λόγω ενός, τσουνάμι

Η Ποτίδαια, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, σώθηκε από τους Πέρσες το χειμώνα του 479 π.Χ. χάρη σε ένα... τσουνάμι, υποστηρίζεται σε μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα στις ΗΠΑ και η οποία προειδοποιεί για το σεισμικό κίνδυνο που υπάρχει στην περιοχή αυτή και για την πιθανότητα να επαναληφθεί το φαινόμενο.

Οι νέες γεωλογικές μελέτες αφήνουν να εννοηθεί ότι η περιοχή μπορεί να είναι ευάλωτη σε κάποιο παλιρροϊκό κύμα, εξήγησε ο Κλάους Ράιχερτερ, του Πανεπιστημίου του Άαχεν, ο κυριότερος συγγραφέας της μελέτης. Ο Ηρόδοτος είχε περιγράψει τότε το παράξενο φαινόμενο, την "απόσυρση" της θάλασσας από την Ποτίδαια και τα τεράστια κύματα που ακολούθησαν.

Ο Ράιχερτερ και οι συνάδελφοί του επαλήθευσαν την αφήγηση αυτή αναλύοντας δείγματα που έλαβαν από τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και τα οποία αποκάλυψαν ενδείξεις ενός θαλάσσιου φαινομένου "μεγάλης ισχύος", όπως τεράστια κύματα.

Από τις ανασκαφές που έγιναν επίσης κοντά στην γειτονική, αρχαία πόλη της Μένδης διαπιστώθηκε ότι την εποχή εκείνη σημειώθηκαν πολύ έντονα φυσικά φαινόμενα στην περιοχή. Το ιζηματογενές στρώμα της Μένδης περιέχει όστρακα πολύ παλαιότερης εποχής που πιθανότατα μεταφέρθηκαν εκεί από τα βάθη της θάλασσας, μέσω των τεράστιων παλιρροϊκών κυμάτων.

Η ζώνη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις δέκα περιοχές της Ελλάδας όπου θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για δημιουργία τσουνάμι. Ο Ράιχερτερ και η ομάδα του πιστεύουν όμως ότι οι ανακαλύψεις τους δείχνουν πως ο Θερμαϊκός Κόλπος θα πρέπει να ενταχθεί στον κατάλογο των περιοχών αυτών, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη ζώνη, με πολλές μόνιμες κατοικίες, ξενοδοχεία και εξοχικά σπίτια.

Ο ερευνητής θα παρουσιάσει τη μελέτη του στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Σεισμολογίας (SSA) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "ΗΠΑ: Ερευνητές, θεωρούν, ότι η Ποτίδαια (στη Χαλκιδική), σώθηκε, από τους Πέρσες, λόγω ενός, τσουνάμι"

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Ποιοι ήταν οι Αλαζόνες και οι Χάλυβες;

 
γράφει ο Κώστας Κρητικός
Από τα αρχαία,ήδη, χρόνια η λ. Αλαζόνας δήλωνε τον αγύρτη, τον περιπλανώμενο, τον απατεώνα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηρόδοτου οι Αλαζώνες (στην αρχαιότητα η παραλήγουσα γράφεται με -ω-, ενώ σήμερα επικρατεί ο μεταπλασμένος τύπος -ονας-, όμικρον σε όλες τις πτώσεις) ήταν Θρακικό φύλο (;), που κατοικούσε στις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου (σημερινά σύνορα Γεωργίας και Τουρκίας). Για τον τόπο που έδρασαν και την καταγωγή τους οι απόψεις διίστανται: άλλοι τις αναφέρουν με σκυθικό φύλο, άλλοι με Θρακικό και άλλοι τους συγχέουν με τις θρυλικές Αμαζόνες. Οι Αλαζόνες θεωρούνται ημινομαδικό φύλο, γι αυτό από την αρχαιότητα το εθνωνύμιο συνδυάστηκε με το ρ. Αλάομαι (: περιφέρομαι) > αλήτης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το υπεροπτικό ύφος των ιππέων Αλαζόνων έδωσε στη λέξη τη σημασία του υπερόπτη και του καυχησιάρη. Η λέξη με τη σημερινή της σημασία καθιερώθηκε λόγω της αρχ. αττικής κωμωδίας, του Αλαζόνα, ο οποίος αντιδιαστελλόταν στον Είρωνα

Πάντως στην ίδια περιοχή έδρασαν, και για αυτό συχνά συγχέονται, και οι Χάλυβες. Οι Χάλυβες ή Αλιζώνες ή Άλυβες αναφέρονται στον Ξενοφώντα, στην Κάθοδο των Μυρίων. Όπως δηλώνει και η λέξη οι Χάλυβες ήταν ειδήμονες στη μεταλλουργία για αυτό και το εθνωνυμικό Χάλυψ, -υβος έμεινε να δηλώνει μέχρι σήμερα στην ελληνική γλώσσα το μέταλλο. Αυτή η λέξη είναι και το μόνο που απέμεινε από τον ξεχασμένο λαό του Πόντου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Ποιοι ήταν οι Αλαζόνες και οι Χάλυβες;"

Φτιάξτε ένα ψηφιακό ημερολόγιο με αυτόματη ώρα & ημέρα!

Κάποτε λοιπόν αποφάσισα να κρατήσω ένα ψηφιακό ημερολόγιο, καταγράφοντας λίγες σκέψεις ή ιδέες μου καθημερινά. Ήθελα δε να το συμπληρώνω όποτε μου έκανε κέφι, ίσως και πολλές φορές καθημερινά. Επομένως, αυτό που με ενδιέφερε ήταν να καταγράφεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία κάθε φορά που το συμπλήρωνα.

Θα μου πείτε, "υπάρχουν πολλά προγράμματα που το κάνουν αυτό!". Ωστόσο εγώ δεν έχω την δυνατότητα να πληρώσω κάποιο πρόγραμμα κι ούτε θέλω να το βάλω σπασμένο στο PC μου. Από την άλλη, το θέλω σε USB stick καθώς μπορεί να είμαι στη δουλειά και να θέλω να καταγράψω κάτι. Καταλαβαίνετε πόσο άβολο είναι να πρέπει να εγκαταστήσεις ένα πρόγραμμα παντού απλά και μόνο για να κρατάς τις σκέψεις ή τις σηειώσεις σου.

Υπάρχει ωστόσο λύση στο πρόβλημα; Φυσικά και υπάρχει και την λύση μας την δίνει το ταπεινό κι από notepad που διαθέτουν τα Windows. Και να πώς, βήμα-βήμα, φτιάχνετε ένα τέτοιο ημερολόγιο:

1) Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο notepad των Windows
2) Γράψτε στην 1η σειρά αυτό  .LOG (με την τελεία μπροστά).
3) Δώστε του ένα όνομα π.χ. Hmerologio.txt και σώστε το!

Είστε έτοιμοι! Κάθε φορά που θα το ανοίγετε, θα σας έχει έτοιμη την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία για να γράψετε από κάτω. Επίσης θα παρατηρησετε ότι κάθε φορά που θα το ανοίγετε, θα σας έχει έτοιμο τον κέρσορα κάτω από ώρα και ημερομηνία για την επόμενη εγγραφή σας.

Θα δείχνει κάπως έτσ (δείτε την παρακάτω εικόνα):

Διαβάστε περισσότερα "Φτιάξτε ένα ψηφιακό ημερολόγιο με αυτόματη ώρα & ημέρα!"

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Ποιοί πλαστογραφούν την αληθινή Ιστορία του 1821

Οι δήθεν αναθεωρητές «Έλληνες Ιστορικοί» και η διατεταγμένη υπηρεσία τους.

του Βασίλη Φίλια,
καθηγητή και πρώην πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου

Ένας αποτελεσματικός τρόπος  ίσως ο αποτελεσματικότερος  για να αποφύγεις να κριθεί μια επιστημονική εργασία επί της ουσίας, δηλαδή με ποιοτικά κριτήρια, είναι να επιτύχεις να χαρακτηρισθεί ως «προοδευτική προσέγγιση» σαν αντιπαράθεση και κατ’ αντιδιαστολή με τις «λοιπές», που συλλήβδην στιγματίζονται ως «ξεπερασμένες», «πεπαλαιωμένες», ακόμη και αντιδραστικές.

Ποιοί πλαστογραφούν την αληθινή Ιστορία του 1821

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μια μετάθεση από το επίπεδο των επιχειρημάτων στο επίπεδο των ηχηρών λόγων και των εντυπώσεων. Γνωστή μεθοδολογία από την πολιτική του πεζοδρομίου και των ηγετικών παλκοσένικων εφαρμόζεται πλέον κατά κόρο τόσο στην ιστορική έρευνα κυρίως, αλλά και σε όλες τις επιστήμες του ανθρώπου προκειμένου να διαστρεβλωθούν τα γεγονότα και να συγκαλυφθεί η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, η οποία διερμηνεύεται μέσω διαφόρων ψυχολογουμένων και ψυχολογιοποιήσεων με στόχο τελικά να διαμφισβητηθεί η δυνατότητα ανάλυσης του ιστορικοκοινωνικού γίγνεσθαι με αντικειμενικούς όρους και να επέρχεται σχετικοποίηση και υποκειμενικοποίηση του υπό διερεύνηση πραγματικού υλικού.

Σχετικοποίηση η οποία βαφτίζεται ως ερευνητική αντικειμενικότητα και ψυχρή αποστασιοποίηση κάτω από το πέπλο της οποίας υποκρύπτεται και αποκρύπτεται η υποκειμενικότητα της προσέγγισης, δηλαδή η υπολανθάνουσα αυθαιρεσία του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας και της αντίστοιχης συναγωγής συμπερασμάτων. Αφορμή για τη διατύπωση των σκέψεων αυτών μου έδωσε η τηλεοπτική σειρά «1821» στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάϊ» όπου επιχειρήθηκε, υποτίθεται, μια επανατοποθέτηση της επανάστασης του 1821 με κατάρριψη όλων των αυτοκολακευτικών στερεοτύπων και μύθων, που έχουν συστηματικά καλλιεργηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

Αξιόλογη και αξιάρεστη στοχοθέτηση, αν θα γινόταν όμως σε πλήρη και σε βάθος γνώση του ιστορικού υλικού και «απροϋπόθετα», κατά την περίφημη διατύπωση του Μεγάλου Μαξ Βέμπερ, δηλαδή χωρίς εξ’ υπαρχής και εκ των προτέρων πρόθεση κατεύθυνσης της έρευνας προς ορισμένα συμπεράσματα με επιλεκτικό υπερτονισμό ή (και) αντίστροφα ηθελημένη υποβάθμιση ορισμένων πλευρών και απόψεων των ιστορικών γεγονότων.

Η επιστημονική ανεπάρκεια των επιστημονικών «συμβούλων» και κατασκευαστών αυτής της τηλεοπτικής σειράς καταφαίνεται από την ερμηνευτική αδυναμία των ιστορικών γεγονότων, δηλαδή από την αδυναμία απάντησης στο «γιατί», η οποία δεν συγκαλύπτεται από την αφηγηματική τους διάνθηση και το λογοτεχνικό οίστρο των επιφορτισμένων με την παρουσίαση. Η αφήγηση δεν σημαίνει ερμηνεία, δεδομένου ότι ερμηνεία σημαίνει αναζήτηση των πραγματικών αιτίων. Αναζήτηση, η οποία προϋποθέτει εντοπισμό και ανάλυση του τρόπου σύνθεσης παραγόντων: οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, ιδεολογικών, θρησκευτικών κοκ.

Ιστορικός χωρίς τη δυνατότητα αυτής της αναζήτησης, δεν είναι καν ιστορικός. Μπορεί στην καλλίτερη περίπτωση να είναι ιστοριοδίφης, τίποτα περισσότερο. Ακριβώς γι’αυτό και όλη η παρουσίαση του 1821 από τους ανιστόρητους ιστορικούς της τηλεοπτικής σειράς του «Σκάϊ» εκφυλίζεται σε επίπεδο διαμαχών προσωπικού χαρακτήρα και κινήτρων ευτελούς χαρακτήρα τόσον όσον αφορά στην ηγεσία όσο και όσον αφορά στο λαό. Οι όποιες επαναστατικές εξάρσεις κατά τους παραποιητές αυτής της Ιστορίας δεν έχουν ηρωϊκό υπόβαθρο, αλλά είναι υποστασιοποιήσεις ταπεινών ελατηρίων (π.χ. λαφυραγωγία) ή αδιεξοδικών συγκυριών (π.χ. Μεσολόγγι) - σε τελευταία ανάλυση συντίθενται σε κυρίαρχο βαθμό από μυθοπλαστικές κατασκευές και διανοουμενίστικες ωραιοποιήσεις.

Εννοείται ότι όλα αυτά δεν εκφράζονται κατά τρόπο άμεσο, αλλά με μια σειρά ασαφών εμμεσοποιήσεων, που συνθέτουν ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα γενικευμένης υποβάθμισης των γεγονότων της επανάστασης του 1821. Τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν δεν εξαντλούν ασφαλώς το θέμα, αλλά χρειάζονται συγκεκριμενοποιήσεις και εξειδικεύσεις. Η τηλεοπτική αυτή σειρά εσκεμμένα αποφεύγει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Πρώτον,γιατί η ελληνική επανάσταση εκδηλώνεται πρώτη και με διαφορά 30-50 ετών από εκείνες των άλλων χριστιανικών χωρών της Βαλκανικής;

Δεύτερον,ποιό είναι το ιδιαίτερο βάρος της ελληνικής επανάστασης όσον αφορά στη διάρρηξη του αντιδραστικού ιστού της Ιερής Συμμαχίας, που είχε δημιουργήσει ο Μέττερνιχ;


Τρίτον,ποιές κοινωνικές δυνάμεις του υπόδουλου ελληνισμού και για ποιούς λόγους ήταν υπερ και ποιές κατά της επαναστατικής εξέγερσης;


Τέταρτον,ποιά ήταν η ακριβής έννοια της φράσης «δια του Χριστού την πίστην των αγίων και της πατρίδος την ελευθερίαν» και πως στη βάση αυτή καθορίζεται η σχέση του εθνικού και του θρησκευτικού;


Πέμπτον,πως μεταξιώνονται οι βασικές παραδοχές της Γαλλικής Επανάστασης με άξονα την ελληνική οικονομικό-κοινωνική πραγματικότητα;


Εκτον,ποιές οι συνέπειες της αντιπαλότητας των κοινωνικών συμφερόντων στην εκδήλωση και την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης;


Εβδομον,γιατί και πως το λεγόμενο «Πολιτικόν» εκπροσωπούσε την άρχουσα τάξη της ελληνικής κοινωνίας (κοτσαμπάσηδες – Φαναριώτες) και το «Στρατιωτικόν» τα λαϊκά
συμφέροντα (αγροτοποιμένες, αλιείς);


Ογδοον,τι επεδίωξαν και ποιό ρόλο έπαιξαν τα αγγλικά δάνεια όσον αφορά τη συνοχή των επαναστατικών ηγεσιών και την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων;


Ενατον,πως συσχετίζεται το λεγόμενο «ανατολικό ζήτημα» (η αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) με τη στάση των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέναντι στην ελληνική επανάσταση του 1821;


Δέκατον,ποιός ο ρόλος της Αγγλίας στη διαμόρφωση του αντικαποδιστριακού κλίματος, που οδήγησε στη δολοφονία του Κυβερνήτη;
Δεν είναι μόνο αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, αλλά τα βασικότερα. Η παράλειψη της απάντησής τους δεν είναι τυχαία και ασφαλώς οδηγεί στη μονομερή διαστρεβλωτική οπτική, που χαρακτηρίζει το εν λόγω σήριαλ. Ακριβώς γι’αυτό και η προσέγγιση του είναι επιδερμική και δημοσιογραφική, όχι επιστημονική, όπως π.χ. είναι σε ιστορικές σειρές του BBC.  Aυτή όμως είναι η μια πλευρά του ζητήματος. Η άλλη συντίθεται από εννοιολογικές συγχύσεις και ασάφειες όλων των κατηγοριών.

Η κορυφαία είναι εκείνη, που αναφέρεται στο Έθνος. Στην ελληνική περίπτωση η έννοια του Έθνους δεν είναι «αστικογενής» όπως στην δυτική Ευρώπη, αλλά προέρχεται από μια αντίληψη ταυτότητας, που ξεκινάει πολύ παλαιότερα από εκείνη της Δύσης και θεμελιώνεται πρωτογενώς σε στοιχεία όχι οικονομικά, αλλά πολιτιστικά, που ανάγονται στην κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, στη αδιάπτωτη συνέχεια της γλώσσας και σε κοινά έθιμα και παραδόσεις. Ακριβώς γι’αυτό και η εθνική συνείδηση των Ελλήνων δεν κατασκευάζεται στον 19ο αιώνα, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι φωστήρες του επίμαχου σήριαλ, αλλά ενυπάρχει τουλάχιστον από την εποχή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας (1261).

Επόμενη συγκεχυμένη ασάφεια αναφέρεται στην παρουσίαση του ρόλου της εκκλησίας. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν υπήρξε ή όχι το «κρυφό σχολειό» αλλά το εάν και κατά πόσο η εκκλησία συνέβαλε αποφασιστικά στην διατήρηση καίριων πολιτισμικών στοιχείων του ελληνισμού, όπως κατά κύριο λόγο της γλώσσας, δεδομένο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Το συγκλονιστικό κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού για «Παιδεία και γλώσσα» πως είναι δυνατό να λησμονήθηκε από τους κυρίους αυτούς; Άλλο βέβαια το ζήτημα της αντεπαναστατικής στάσης της εκκλησιαστικής ιεραρχίας σε αντίθεση με την στάση του κατώτερου κλήρου και των μοναχών, όπου και πάλι τα πράγματα παραμένουν στο σήριαλ αδιευκρίνιστα και ανεξήγητα.

Η τρίτη ελλειματικότητα του σήριαλ αναφέρεται στα κοινωνικά αίτια της επανάστασης. Το εάν ή όχι και μέχρι ποιού σημείου η άνοδος ισχυρών αστικών κατηγοριών έπαιξε ρόλο στην επαναστατική ζύμωση είναι ένα ζήτημα, όπου μπορεί να υπάρξουν αντιπαρατιθέμενες απόψεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί, όπως συνέβη με την κρινόμενη τηλεοπτική σειρά. Ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να αγνοηθεί η σημαντικότητα των φορολογικών επιβαρύνσεων των λαϊκών στρωμάτων, συνακόλουθα των Ορλωφικών και της επιδημίας της χολέρας. Επ’ αυτού ούτε λέξη ειπώθηκε. Όπως είναι γνωστό η Θεσσαλοηπειρώτικη εξέγερσις του 18ου αιώνα ξεκίνησε ακριβώς με αίτημα τη μείωση των φορολογικών βαρών.

Επί βάσει αυτών των τριών «ασαφειών» βρισκόμαστε μπροστά στο πρωτοφανές φαινόμενο μιας επανάστασης χωρίς αίτια: Το εθνικό-εθνοτικό στοιχείο ανύπαρκτο, το ιδεολογικό-θρησκευτικό σε κλίμα ανοχής και ύφεσης, το οικονομικό-κοινωνικό αμελητέο. Τότε γιατί έγινε η επανάσταση; Προφανώς – όπερ έδει δείξαι – για να υποκατασταθούν οι Τούρκοι εξουσιαστές και τα προνόμια τους από εκείνα φιλόδοξων Ελλήνων τοπαρχών, οπλαρχηγών και καπεταναίων, που δεν είχαν άλλα στο νου τους από τη λαφυραγωγία και την καταλήστευση του διαθέσιμου πλούτου. Γι’αυτό και οι ηγέτες της επανάστασης παρουσιάζονται στο σήριαλ εμμέσως πλην σαφώς ως άθλιοι και ευτελείς πλιατσικολόγοι σε διαρκή διαμάχη μεταξύ τους με κίνητρο το ατομικό όφελος και τη λεία.

Δεν αρκεί όμως αυτή η δια της τεθλασμένης απαξίωση του νοήματος της επανάστασης και του ευτελισμού των ηγεσιών της από το σήριαλ. Πρέπει να υπογραμμιστεί και να υπερτονιστεί ο αιμοσταγής χαρακτήρας της. Εσφάγησαν οι Τούρκοι στην Τρίπολη. Ναι, κακώς – κάκιστα, αλλά ποιά επανάσταση, έστω και μια, έγινε χωρίς ακρότητες, και βιαιότητες; Και γιατί οι σφαγές- π.χ.της Χίου- από τους Τούρκους πέρασαν «στα μαλακά» από το σήριαλ. Οι εκατόμβες του αίματος και μάλιστα μεταξύ ομοεθνών προσδίδουν μήπως το χαρακτήρα σφαγείου στη Γαλλική Επανάσταση, όπως ισχυριζόταν η χιτλερική προπαγάνδα;

Οι τρεις χιλιάδες Τούρκοι, που εξετέλεσε ο Ναπολέων μετά την κατάληψη της Ακρας ή οι 32.000 εργάτες, που εκτελέστηκαν (1870-71 !!!) μετά την καταστολή της Κομμούνας στο Παρίσι είναι μήπως δείγματα ανθρωπισμού σε αντιπαράθεση με την εξόντωση των Τούρκων στη Τριπολιτσά, που στο κάτω-κάτω της γραφής, εξέφραζε το συμπυκνωμένο μίσος πέντε αιώνων δουλείας και καταπίεσης; Πέραν τούτου, συνεχίζουν οι «σηριαλιστές» ιστορικοί μας, οι εσωτερικές έριδες και οι εμφύλιες συγκρούσεις στην διάρκεια της επανάστασης αποδεικνύουν ότι τα προσωπικά ωφελιμιστικά κίνητρα ήταν τα κυρίαρχα και ο στόχος της απελευθέρωσης γινόταν αντιληπτός στο πλαίσιο και σε αναφορά με τα κίνητρα αυτά.
Το ότι αυτής της κατηγορίας κίνητρα εμπλέκονται παντού και πάντοτε στην Ιστορία είναι δεδομένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά υπερκαλύπτουν την ετοιμότητα θυσίας χάριν υπέρτερων συλλογικών σκοπών και αυτό το γνωρίζουμε από την Ιστορία όλων ανεξαίρετα των λαών της γης. Όσον αφορά, όμως στην Ελληνική Επανάσταση ούτε η εξήγηση αυτή είναι επαρκής, δεδομένου ότι το βαθύτερο υπόστρωμα των εσωτερικών συγκρούσεων ήταν υποκείμενες ταξικής φύσεως αντιθέσεις, που οι «σηριαλιστές» θέλουν να αγνοούν, προφανώς και διότι η έννοια «κοινωνική τάξη» είναι εντελώς αντίθετη προς τη λογική τους.

Αμφισβητούν επίσης «δι’ αποσιωπήσεως» οι «ερευνητές» του Σκάϊ, την έκταση του εξισλαμισμού και του παιδομαζώματος. Η απάντηση δίνεται από τον καθηγητή Βακαλόπουλο τον πρεσβύτερο, ο οποίος εξηγεί πως δια της καταφυγής στα ορεινά και τα δύσβατα ημιορεινά απέφυγαν – όσοι απέφυγαν – τον βίαιο εξισλαμισμό και συνακόλουθα τον αφελληνισμό τους. Ισχυρίζονται επίσης οι «αντικειμενικοί αναλυτές» μας ότι με την κατάκτηση οι Έλληνες απέβαλαν σχεδόν ολοκληρωτικά τα δυτικά (;) πρότυπα διαβίωσης, ότι π.χ. ξέχασαν τις καρέκλες και τα τραπέζια και άλλα τινά ευτράπελα και συνήθισαν στους οντάδες, το φαγητό από κοινό τσουκάλι κλπ. κλπ., όλα χωρίς επαρκή ανάλυση των λαογραφικών δεδομένων και των συνθηκών της καθημερινής ζωής.

Παράλληλα οι κύριοι αυτοί ελαχιστοποιούν ή δεν αναφέρονται καθόλου στις γηγενείς θεσμικές ρυθμίσεις, που αναπτύχθησαν στον υπόδουλο Ελληνισμό, σε ένα κοινό δίκαιο παρά το γεγονός ότι επ’ αυτών υπάρχουν οι εξαίρετες μελέτες του αείμνηστου καθηγητή Πανταζόπουλου.Το θέμα αυτό είναι νευραλγικής σημασίας, διότι παρασύρει τους «αναλυτές» μας όταν φτάνουν στην εισαγωγή του Ευρωπαϊκού δικαιακού συστήματος από τους Βαυαρούς στο ατόπημα να υποστηρίζουν ότι στον ελλαδικό χώρο υπήρχε θεσμικό κενό και ανυπαρξία αξιόλογων θεσμικών ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικό του τρόπου προσέγγισης της επανάστασης του 21 από τον «Σκαϊ» είναι η πλήρης αποσιώπηση του γεγονότος ότι από την άλωση και πέρα καταγράφονται πάνω από εξήντα εξεγέρσεις στον ελλαδικό χώρο, τοπικές οι περισσότερες, αλλά εξεγέρσεις. Δεν υπήρχαν αίτια γι’αυτές αναγόμενα στην κατάκτηση, την καταπίεση και την υποδούλωση; Φαίνεται όχι και μάλλον επρόκειτο για ένα είδος πολεμικού σπορ των Ελλήνων ! ! !
Αλλά ας προχωρήσουμε:

Το 1805-6 γίνονται τεράστιας κλίμακας εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από συνδυασμένες τουρκικές δυνάμεις και τους Ελληνες κοτσαμπάσηδες εναντίον της κλεφτουριάς της Πελοποννήσου όπου χάνονται εκατοντάδες οπλαρχηγοί. Γιατί αυτό το καθοριστικής σημασίας γεγονός αποκρύπτεται από το «σήριαλ» και με τον τρόπο αυτό δεν έρχονται στην επιφάνεια τα βαθύτερα κοινωνικά αίτια των συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών ηγεσιών;
Γιατί ούτε λέξη για το κίνημα των «καρμανιόλων» στη Σάμο και του Οικονόμου στα νησιά του Αργοσαρωνικού; Γιατί καμία ανάλυση σε επίπεδο δημοτικών τραγουδιών των διαχρονικών πόθων και προσδοκιών του ελληνικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη; Με το να εμφανίζεται μετά από κάθε συγκεχυμένη και αοριστολογική παρουσίαση των γεγονότων ο κ. Βερέμης και να «συμπεραίνει» σε στυλ «η θεία Όλγα ξέρει» δεν καλύπτονται τα κενά, οι παρερμηνείες, οι διαστρεβλώσεις, οι παραλείψεις και οι ανακολουθίες. Ανάλογα ισχύουν και για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα «προφίλ» των μεγάλων ηγετών του αγώνα.

Επί παραδείγματι:

Ο Κολοκοτρώνης ένας φιλόδοξος και ηθικά αδίστακτος «κατσαπλιάς» που κατέφυγε στη Ζάκυνθο και ανασύρθηκε από την αφάνεια τις παραμονές της επανάστασης. Αποσιωπάται εντελώς το γεγονός ότι του είχε απονεμηθεί από τον Άγγλο διοικητή των Επτανήσων ο βαθμός του ταγματάρχη και υπηρέτησε επι μια δεκαετία τουλάχιστον στον αγγλικό στρατό.

Ο Καραϊσκάκης μια σκοτεινή φυσιογνωμία της Αιτωλοακαρνανίας, που άλλαζε συνεχώς στρατόπεδα και συμμαχίες..... Άνευ αξίας ν’ αναφερθεί το γεγονός ότι η μάχη της Αράχωβας διδάσκεται ακόμα και σήμερα ως κλασικό μεγάλης αξίας στρατιωτικό εγχείρημα τόσο στο Γουέστ Πόϊντ των ΗΠΑ, όσο και στην ρωσική στρατιωτική Ακαδημία Σουβορόφσκι.

Ο Παπαφλέσσας, του οποίου ο ρόλος ήταν καθοριστικός στις ζυμώσεις για τον ξεσηκωμό
στην Πελοπόννησο ουσιαστικά αγνοείται στο σήριαλ.

Ο Καποδίστριας ο μέγας αυτός μεταρρυθμιστής ηγέτης εμφανίζεται ως μια μορφή, που δεν είχε επαρκή αντίληψη της ελληνικής πραγματικότητας και δεν παρέχονται στον τηλεθεατή παρά ελάχιστα στοιχεία για να εκτιμηθεί το τεράστιο έργο του, παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντιξοότητες.

Επίσης, όσον αφορά στο θέμα του Φιλελληνισμού, το σήριαλ καλλιεργεί την απολύτως λαθεμένη εντύπωση ότι οι Φιλέλληνες ήταν φαντασιοκόποι ιδιεαλιστές και αρχαιολάτρες, που όταν έβλεπαν από κοντά τις μικρότητες και τα χάλια των επαναστατών, ετρέποντο εις φυγήν. Οι επιστημονικοί συμβουλάτορες του σήριαλ, αν θα είχαν κάνει πρωτογενή έρευνα στον ευρωπαϊκό τύπο της εποχής, θα ήξεραν ότι δεν είχαν έτσι τα πράγματα, αλλά και από την δευτερογενή βιβλιογραφία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αντίθετα η ελληνική επανάσταση, παρά τις όποιες αρνητικές και σκοτεινές της πλευρές λειτούργησε ως σύμβολο και σημείο αναφοράς, όχι μόνο στον τύπο, αλλά και πηγή έμπνευσης στη Λογοτεχνία της Ευρώπης για δεκαετίες.

Η «φιλοσοφία» του σίριαλ σε τελευταία ανάλυση αποτελεί την ελληνική συγκλίνουσα του βιβλίου του θρυλικού για την αμάθειά του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών Νταβούτογλου. Τούτο, διότι αν γίνουν δεκτά τα όσα ψευδεπίγραφα και λαθεμένα παρουσιάζονται στο σήριαλ, η νεοοθωμανική «λύση» αποτελεί σε τελευταία ανάλυση την αναγκαστική διέξοδο. Αυτό είναι το υποκρυπτόμενο ιδεολόγημα του σήριαλ, παρά τις όποιες διαμαρτυρίες των εμπνευστών και ταγών του.

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, που προωθείται οργανωμένα η εφελκυστική λογική από τα ίδια κυκλώματα. Ο κ. Θάνος Βερέμης, «ψυχή» του σήριαλ και πρωτεργάτης του λεγόμενου ΕΛIΑΜΕΠ, είχε ταχθεί και πάλεψε λυσσωδώς για την αποδοχή του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο μαζί με όλους τους ομοϊδεάτες του. Ως γεφυροποιός της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης ακολουθεί μια αντίληψη αποδόμησης και αποκαθήλωσης όλων των στοιχείων της ελληνικής «ετερότητας», τα οποία υποτίθεται δεν είναι τίποτα περισσότερο από κατασκευασμένες μυθοπλασίες.

Ελευθερόφρων και «προοδευτικός», ο κ. Βερέμης και οι συν αυτώ επιχειρεί να μας συνετίσει, διδάσκων τον λόγο της ορθής ιστορικής αλήθειας δια της τηλεοράσεως. Ένα εγχείρημα ανάλογο με εκείνο της κ. Ρεπούση με το βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται σε μια φάση όπου στο όνομα της οικονομικής κρίσης ακολουθείται μια γραμμή «εφεκτικότητας» στα εθνικά ζητήματα από την Κυβέρνηση; Όχι βέβαια, υπάρχει κατά την γνώμη μας μια σχέση συγκοινωνούντων δοχείων ανάμεσα σε όλες αυτές τις τάσεις καλπονοθευτικής «επαναγραφής» της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Ποιοί πλαστογραφούν την αληθινή Ιστορία του 1821"

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Τμήμα του αρχαίου Δικαστηρίου επί Παλλαδίω ήρθε στο φως

Τμήμα του αρχαίου Δικαστηρίου επί Παλλαδίω, στο οποίο εκδικάζονταν υποθέσεις ακούσιων φόνων στην Αθήνα, από την κλασική και μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή, ήρθε στο φως στην περιοχή του Μακρυγιάννη, μαζί με κινητά ευρήματα που προσφέρουν νέα στοιχεία για τη λειτουργία του.Το πρώτο τμήμα του δικαστηρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Αθηνά Παλλάδα είχε ανακαλυφθεί τη δεκαετία του 1960 στις οδούς Μακρή και Αθανασίου Διάκου. Ο αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός που το εντόπισε επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για το Δικαστήριο επί Παλλαδίω εξετάζοντας την είσοδό του.

Στη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών της Γ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ήρθε στην επιφάνεια και το νότιο τμήμα του δικαστηρίου.

Οι ανασκαφές από τους αρχαιολόγους Χρήστο Κοντοχρήστο και Αντωνία Κοκκολιού προσφέρουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το κτίριο, το οποίο φαίνεται πως ήταν πιόσχημο και είχε τη μορφή στοάς, στο εσωτερικό της οποίας γίνονταν οι δίκες. Ανάλογες κατόψεις απαντώνται και αλλού στην αρχαία Αγορά, όπως στην εμπορική Στοά του Αττάλου και στην Ποικίλη Στοά που επίσης χρησίμευε ως δικαστήριο.

Το Δικαστήριο επί Παλλαδίω λειτούργησε από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Πρωτύτερα, κατά τη γεωμετρική εποχή, ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως νεκροταφείο παιδιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κινητά ευρήματα, μεταξύ των οποίων πήλινα όστρακα και μία χάλκινη ψήφος. Όπως φαίνεται στο δικαστήριο στήνονταν πήλινες κάλπες, μέσα στις οποίες έριχναν οι δικαστές την ψήφο τους, υπέρ ή κατά της υπόθεσης. Στο φως ήρθαν επίσης χάλκινα νομίσματα του 4ου αιώνα π.Χ., τα οποία βοήθησαν στη χρονολόγηση του χώρου, αλλά και γραφίδες των δικαστών.

Το δικαστήριο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο των Αθηνών, κοντά σε διάφορες οδικές αρτηρίες της αρχαιότητας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στους ναούς της θεάς Αθηνάς υπήρχε ένα ξύλινο  ειδώλιο, το «Παλλάδιο», το οποίο έφτιαξε η θεά Αθηνά, στη μνήμη της φίλης της Παλλάδας, κόρης του Τρίτωνος, την οποία τραυμάτισε θανάσιμα καθώς έπαιζαν. Σε κοντινό ιερό, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, λατρεύονταν η Αθηνά Παλλάδα και ο Δίας.

Στο Δικαστήριο επί Παλλαδίω δικάζονταν μόνο διέπρατταν φόνο εξ αμελείας. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν και το Δικαστήριο επί Δελφινίω, όπου δικάζονταν οι «δίκαιοι» φόνοι, δηλαδή όσοι διαπράττονταν σε περίπτωση μοιχείας ή κατά τη διάρκεια πολεμικών αγώνων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο δικαστήριο της αθηναϊκής πολιτείας ήταν το δικαστήριο της Ηλιαίας, όπου γινόταν οι δικαστές επιλέγονταν με κλήρωση. Η Ηλιαία βρισκόταν στους χώρους της Αγοράς, όπου ήταν συγκεντρωμένες οι κύριες πολιτικές, διοικητικές και νομοθετικές λειτουργίες του αθηναϊκού κράτους. Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων κάνει ο Αριστοτέλης στην «Αθηναίων Πολιτεία».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Τμήμα του αρχαίου Δικαστηρίου επί Παλλαδίω ήρθε στο φως"

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Δημήτρης Μητροπάνος ;'-(

Η «άγια» φωνή του ελληνικού πενταγράμμου έσβησε την Τρίτη. Ο Δημήτρης Μητροπάνος πέθανε σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία διαδρομή στη μουσική. Τα τελευταία χρόνια είχε δώσει σκληρή μάχη για να αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, κατέληξε από οξύ πνευμονικό οίδημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές και ερμήνευσε κομμάτια σημαντικών στιχουργών και συνθετών.Δύσκολα παιδικά χρόνια

Γεννημένος στην Αγία Μονη, συνοικία έξω από τα Τρίκαλα, στις 2 Απριλίου του 1948 μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα του. Τον πατέρα του, τον γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε ότι είχε σκοτωθεί στον ανταρτοπόλεμο, έως που ήρθε ένα γράμμα να τον ενημερώσει ότι ζούσε στη Ρουμανία.


Ο μεγάλος μουσικός δούλευε τα καλοκαίρια ως σερβιτόρος, ή αργότερα στις κορδέλες κοπής ξύλων για να βοηθήσειτ ην οικογένειά του. Μετά την Γ' Γυμανασίου, το 1964, κατεβαίνει στην Αθήνα για να ζήσει με ένα θείο του. Μένει στην οδό Αχαρνών. Προτού τελειώσει το Γυμνάσιο ξεκίνησε το τραγούδι.


Το "ταξίδι" στο τραγούδι

Όταν τελείωνε το Γυμνάσιο, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ακούγοντάς τον να τραγουδάει σε μια συγκέντρωση της εταιρίας του θείου του, τον παρότρυνε να επισκεφτεί τη Δισκογραφική Εταιρία "Κολούμπια". Εκεί γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα με τον οποίο αργότερα θα δουλέψει στα "Ξημερώματα". Ο Ζαμπέτας ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και ο 2ος πατέρας για τον λαϊκό τραγουδιστή. " Ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρπωος στο τραγούδι που με βοηθήσε χωρίς να περιμένει κάτι" είχε πει ο Δ. Μητροπάνος.

Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται για πρώτη φορά με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει μέρη από τη Ρωμιοσύνη και το Άξιον Εστί σε μια σειρά Συναυλιών στην Ελλάδα και την Κύπρο.


Η λαμπρή πορεία στο λαϊκό και έντεχνο τραγούδι

Ο πρώτος 45άρης δίσκος με το τραγούδι "Θεσσαλονίκη" ηχογραφείτε το 1967. Πριν από αυτό είχει προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού "Χαμένη Πασχαλιά" το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ.


Η συνέχεια της πορείας του ήταν λαμπρή. Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς συνθέτες, ποιητές  στιχουργούς και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου, όπως ο Δήμος Μούτσης, ο Μάνος Ελευθερίου, η Πετρή Σαλπέα, η Δήμητρα Γαλάνη, η Τζούλια Σουγλάκου καθώς και με τους Γιώργο Κατσαρό και Γιώργο Χατζηνάσιο. Συνεργάστηκε επιπλέον με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκο Πορτοκάλογλου, Μάριο Τόκα, Θάνο Μικρούτσικο κ.ά.


Δισκογραφία

Λαϊκή παρέλαση (1970), Δημήτρης Μητροπάνος Νο1 (1971), Αγιος Φεβρουάριος (1972), Ο δρόμος για τα Κύθηρα (1973), Νεκρικοί Διάλογοι, Κυρά ζωή (1974), Σκόρπια φύλλα, Τσιμεντένια πρόσωπα (1975), Λαϊκά '76 (1976), Τα παιδιά της πιάτσας, Ερωτικά λαϊκά (1977), Παράπονο (1978), 14 Ζεϊμπέκικα (1979), Πορτραίτο, Λαϊκά του σήμερα (1980), Τα συναξάρια (1981), Τα λαϊκά της νύχτας (1982), Τα 14 χασάπικα (1982), Λαϊκές στιγμές (1983), Τα πικροσάββατα, Τα λαϊκά της νύχτας Νο 2, Όταν μιλούν τα τέλια, Ακόμα μια μέρα (1984), Τα νυχτέρια μας, Για τα παιδιά, 15 χρόνια Δημήτρης Μητροπάνος (1985), Τα ζημιάρικα, Αγάπη μου αγέννητη, Τ' ανάρπαχτα (1986), Ένας καινούριος άνθρωπος, 16 από τα ωραιότερα τραγούδια μου, Το δικό μας τραγούδι (1987) Καινούρια χρώματα (1988), Μια νύχτα στον παράδεισο, Εμείς οι δυο, Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του, Πριν τελειώσει η νύχτα (1989), 20 μεγάλες επιτυχίες, Εσύ λέγε με έρωτα (1990), Στα ξενυχτάδικα της αγκαλιάς σου, Μια νύχτα στο Λυκαβηττό, Πάρε αποφάσεις (1991), Οι μεγάλες επιτυχίες (1992), Ο Μητροπάνος τραγουδάει Σπανό (1993), Η εθνική μας μοναξιά, 24 Ζεϊμπέκικα, Παρέα μ' έναν ήλιο (1994), Τα 45άρια του Δημήτρη Μητροπάνου (1995), 30 χρόνια Δ. Μητροπάνος, τα λαϊκά μιας ζωής, ΖΟΟΜ '96, 16 χασάπικα, Τα ερωτικά, Τα πρώτα μου τραγούδια/1967-1975, Στου αιώνα την παράγκα (1996), Ψάξε στ' όνειρό μας (1997), Τα μεγάλα λαϊκά, Του έρωτα & της φυγής (1998), Εντελβάις (1999), Ζωντανή ηχογράφηση στη Σφεντόνα (2000), Στης ψυχής το παρακάτω (2001), Θα είμαι εδώ (2003), Υπάρχει και το ζεϊμπέκικο (2004), Πες μου τ' αληθινά σου (2005), Για την καρδιά ενός αγγέλου (2007), Στη Διαπασών (2008), Τα τραγούδια της ζωής μου (2009).

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Την τελευταία του πνοή άφησε ο Δημήτρης Μητροπάνος ;'-("

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Ίχνη τοιχογραφίας του Ντα Βίντσι πιστεύουν ότι βρήκαν ερευνητές στη Φλωρεντία

Το Παλάτσο Βέκιο στην «καρδιά» της Φλωρεντίας
Ίχνη από μία ανολοκλήρωτη τοιχογραφία που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι πιστεύουν πως ανακάλυψαν ειδικοί, όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στη Φλωρεντία.

Τα ίχνη αυτά βρέθηκαν με τη βοήθεια μικροκαμερών, τις οποίες πέρασαν οι ειδικοί μέσα από μια τοιχογραφία του Τζόρτζιο Βαζάρι σε μια αίθουσα του Παλάτσο Βέκιο, της έδρας του δημαρχείου στη Φλωρεντία.

Οι ειδικοί βρήκαν ίχνη μιας μαύρης μπογιάς του ιδίου είδους με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για την Τζοκόντα.

«Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μολονότι βρισκόμαστε στην προκαταρκτική φάση των ερευνών και υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε για να επιλύσουμε αυτό το μυστήριο, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ψάχνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση» δήλωσε ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Μαουρίτσιο Σερατσίνι.

Οι έρευνες αυτές είναι το αποτέλεσμα μελέτης που πραγματοποιεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια ο καθηγητής Σερατσίνι, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί σημείωσαν, ωστόσο, ότι η ανακάλυψη αυτή δεν δίνει μια «οριστική» απάντηση και ότι χρειάζεται να γίνουν κι άλλες χημικές αναλύσεις.

Τα ίχνη της Μάχης του Ανγκιάρι, ενός φρέσκο του 1505, το οποίο δείχνει τη φρίκη του πολέμου και το οποίο ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν είχε το χρόνο να τελειώσει, χάθηκαν γύρω στα τέλη του 16ου αιώνα.

Ωστόσο η τοιχογραφία αυτή είχε γίνει πολύ γνωστή, καθώς καλλιτέχνες όπως ο Ρούμπενς είχαν εμπνευστεί από αυτήν ή την είχαν αναπαραγάγει.

Οι πολιτιστικές υπηρεσίες της Φλωρεντίας, μεταξύ των οποίων το Opificio delle Pietre Dure, διάσημο ινστιτούτο ερευνών και αποκατάστασης ζωγραφικών έργων, με τη στήριξη του δημάρχου Ματέο Ρέντζι, είναι πεπεισμένες ότι ο Βαζάρι ζωγράφισε το 1563 τη «Μάχη του Μαρτσιάνο», που κοσμεί τους τοίχους του Παλάτσο Βέκιο, καλύπτοντας το φρέσκο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Ίχνη τοιχογραφίας του Ντα Βίντσι πιστεύουν ότι βρήκαν ερευνητές στη Φλωρεντία"

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Αρχαίο νεκροταφείο αποκάλυψε ο μετροπόντικας στη Θεσσαλονίκη

Από τους τάφους πολλοί είναι κιβωτιόσχημοι, ένας είναι κυκλικός, κάποιοι κεραμοσκεπείς, ενώ εντοπίστηκαν και αρκετοί βωμοί (φωτ. αρχείου)
Τμήμα αρχαίου νεκροταφείου της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής  αποκαλύφθηκε στον σταθμό «Δημοκρατία», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σε έκταση περίπου 500 τ.μ., βρέθηκαν 72 τάφοι, από τους οποίους ερευνήθηκαν οι 45, οργανωμένοι οι περισσότεροι σε ταφικούς περίβολους.

Από τους τάφους πολλοί είναι κιβωτιόσχημοι, ένας είναι κυκλικός (διαμέτρου 3 μέτρων), κάποιοι κεραμοσκεπείς, ενώ εντοπίστηκαν και αρκετοί βωμοί, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ταφικά σήματα ή για τελετές προς τους νεκρούς.

Επίσης, βρέθηκαν αρκετά κτερίσματα, που χρονολογούνται, όπως και οι τάφοι, μεταξύ 2ου αι. π. Χ. και 3ου αι. μ.Χ.

Τα ευρήματα, μετά τη λεπτομερή καταγραφή τους, δεν θα διατηρηθούν, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Αρχαίο νεκροταφείο αποκάλυψε ο μετροπόντικας στη Θεσσαλονίκη"

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Πάρλας

Ο Χρήστος Πάρλας απέφευγε τις συνεντεύξεις και παρέμενε αφοσιωμένος στη δουλειά του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο γνωστός ηθοποιός, Χρήστος Πάρλας.

Ο ηθοποιός που δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ όπου σύμφωνα με πληροφορίες της κόρης του πέθανε τις πρωινές ώρες από πνευμονική ανεπάρκεια.

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1936, ο Χρήστος Πάρλας σπούδασε στην Αθήνα (Σχολή Κ. Μωραΐτη) και άρχισε να εργάζεται στο θέατρο ως επαγγελματίας το 1957.

Έξι χρόνια αργότερα άρχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο, παίζοντας άλλοτε μεγάλους και άλλοτε μικρότερους ρόλους σε κωμωδίες και δράματα. Στη φιλμογραφία του θα βρούμε ταινίες όπως οι «Δέκα μέρες στο Παρίσι», «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος», «Η μικρή ζητιάνα», «Η βίλα των οργίων», «Ο ουρανοκατέβατος», «Φτωχό μου σπουργιτάκι».

Ακούραστος εργάτης του κινηματογράφου, ο Χρήστος Πάρλας απέφευγε τις συνεντεύξεις και παρέμενε αφοσιωμένος στη δουλειά του. 

Είχε επίσης εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές όπως στην «Εξαφάνιση του Τζον Αβλακιώτη» και στα «Παιδιά της Νιόβης». Απέσπασε το πρώτο βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Παναμά το 1968 για την ταινία «11.43, Αντίο».

Θείος του ήταν ο τενόρος και παλιός ηθοποιός της οπερέτας Τάσος Πάρλας. Είχε παντρευτεί δύο φορές με τις ηθοποιούς Νανά Σκιαδά και Λία Μανουσακη.

Η κηδεία του Χρήστου Πάρλα θα γίνει την Πέμπτη στις 4 το μεσημέρι από τον Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Πάρλας"

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Δορυφόροι αποκαλύπτουν χιλιάδες χαμένες πόλεις της Μεσοποταμίας

Αυτός ο λόφος στη βορειοανατολική Συρία, γνωστός ως Τελ Μπρακ, είναι τα ερείπια μιας πόλης που άκμασε από τον 6ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ.
Αυτός ο λόφος στη βορειοανατολική Συρία, γνωστός ως Τελ Μπρακ, είναι τα ερείπια μιας
πόλης που άκμασε από τον 6ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ.
Κάτω από τα χώματα της Εύφορης Κοιλάδας στη Μέση Ανατολή, ίχνη χιλιάδων αρχαίων οικισμών που κρύβονταν εδώ και χιλιετίες αποκαλύπτονται με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων -μια νέα προσέγγιση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της αρχαιολογίας.

Οι ερευνητές του Χάρβαρντ και του MIT βασίστηκαν στο γεγονός ότι οι μακρόβιοι ανθρώπινοι οικισμοί τείνουν να αλλάζουν την υφή του εδάφους και να δημιουργούν λοφίσκους στο ξηρό τοπίο της Μεσοποταμίας -οι κάτοικοι χτίζουν πάνω σε διαδοχικά στρώματα παλαιότερων κατασκευών, ανυψώνοντας σταδιακά τους δρόμους και ολόκληρη την πόλη.

Χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες τεχνικές ανάλυσης, βασισμένες στα φασματικά χαρακτηριστικά των περιοχών που έχουν διαμορφωθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα, εντόπισαν 9 με 14 χιλιάδες πιθανούς αρχαίους οικισμούς, διάσπαρτους σε μια περιοχή 23.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη βόρεια Μεσοποταμία, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της σημερινής Συρίας.

Τα ευρήματα καλύπτουν περίπου 8.000 χρόνια του πολιτισμού της Μεσοποταμίας.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή είναι η μεγαλύτερη συστηματική μελέτη της αρχαιολογίας η οποία βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες» γράφουν οι ερευνητές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Προηγούμενες αρχαιολογικές μελέτες βασίζονταν σε εικόνες του Google Earth και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγγραφείς αναζητούσαν τις ενδείξεις που τους ενδιέφεραν με το μάτι.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Μπιόρν Μένζε του ΜΙΤ και ο Τζέισον Ουρ του Χάρβαρντ αξιοποίησαν εικόνες από κατασκοπευτικούς δορυφόρους της δεκαετίας του 1960, φωτογραφίες από σύγχρονους δορυφόρους γεωσκόπησης, καθώς και σε χάρτες του ανάγλυφου της επιφάνειας που προσέφερε η NASA.

Οι δύο ερευνητές εκπαίδευσαν ειδικό λογισμικό ώστε να αναγνωρίζει στις εικόνες τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν σε ένα βασικό χαρακτηριστικό: η ανθρώπινη παρουσία τείνει να αλλάζει τη σύσταση και την υφή του εδάφους. Από προηγούμενες μελέτες, ήταν γνωστό ότι το χώμα γύρω από τους οικισμούς περιέχει περισσότερα οργανικά συστατικά, τα οποία προέρχονται από την αποσύνθεση των σκουπιδιών αλλά και από τους πλίνθους από τους οποίους κατασκευάζονταν τα κτίσματα. Επιπλέον, το έδαφος γύρω από τους οικισμούς έχει λεπτότερη υφή και τείνει να είναι πιο ανακλαστικό. Η ανάλυση αποκάλυψε 14.000 πιθανές τοποθεσίες.

Στην επόμενη φάση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τοπογραφικά δεδομένα της NASA για να εντοπίσουν τις τοποθεσίες που εμφάνισαν ανύψωση, περιλάμβαναν δηλαδή λόφους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι λοφίσκοι αυτοί υποδηλώνουν την παρουσία ερειπίων στο υπέδαφος. Οι γήλοφοι αυτοί ονομάζονται «τελ» στα αραβικά, όρος που χρησιμοποιούν και οι αρχαιολόγοι.

Στην επόμενη φάση της μελέτης, το λογισμικό χρησιμοποίησε τα ίδια δεδομένα για να υπολογίσει τον όγκο των τελ -όσο μεγαλύτερος είναι ένας λοφίσκος, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να ήταν η διάρκεια ζωής αλλά και το μέγεθος ενός οικισμού.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν βέβαια να επιβεβαιώσουν ότι κάτω από τα 9.000 τελ που εντόπισαν υπάρχουν ερείπια -αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ανασκαφές.

Παρόλα αυτά, η μελέτη θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικός οδηγός για τους αρχαιολόγους που εξερευνούν ακόμα και σήμερα την αρχαία Μεσοποταμία.

Ο επόμενος στόχος των δύο ερευνητών είναι να μελετήσουν πώς η δημιουργία αρχαίων οικισμών σχετίζεται με τα μοτίβα της διαθεσιμότητας του νερού σε αυτή την περιοχή.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Δορυφόροι αποκαλύπτουν χιλιάδες χαμένες πόλεις της Μεσοποταμίας"

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει την Αμερική από το 86 μ.Χ.!


Στο τεκμηριωμένο συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν ταξιδέψει στην Αμερικάνικη ήπειρο 1500 και πλέον χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο, κατέληξε σε έρευνά του ένας έλληνας ερευνητής των αιγαιακών γραφών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δρ. Μηνά Τσικριτσή, οι προϊστορικοί Έλληνες είχαν επισκεφτεί τη Βόρεια Αμερική πολύ πιο πριν την ανακαλύψει ο Κολόμβος. Αυτό, υποστηρίζει, προκύπτει από την μελέτη ενός κειμένου του Πλουτάρχου, το «Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης», όπου στις παραγράφους 941Α-942, περιγράφει το ταξίδι των Ελλήνων σε μία ήπειρο η οποία βρίσκονταν «δυτικά των τριών νησιών και βορειοδυτικά της Βρετανίας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσικριτσή, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα που έκανε πριν από δύο χρόνια ο καθηγητής Η. Μαριολάκος που είχε υποστηρίξει ότι οι προϊστορικοί Έλληνες γνώριζαν την ύπαρξη της Αμερικής και την οποία επισκέπτονταν, από το κείμενο του Πλουτάρχου με χρήση ειδικών προγραμμάτων με Η/Υ αποκαθίσταται μια λησμονημένη ιστορική πραγματικότητα, που μέχρι σήμερα διέφευγε από πολλούς -αν όχι όλους- ερευνητές.

Στη ανακοίνωσή του, ο δρ. Τσικριτσής υποστηρίζει ότι πριν τον Κολόμβο υπήρχε μία επικοινωνία που ξεκινά από την Μινωική εποχή μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια. Ο στόχος αυτών των ταξιδιών κατά την Εποχή του Χαλκού είχε σχέση με το εμπόριο και τη διακίνηση του καθαρού χαλκού που βρισκόταν σε μια λίμνη (την ονομάζει Superior) του Καναδά.

Φαίνεται -σημειώνει- ότι μετά τους πρώτους εμπόρους Μινωίτες, συνέχισαν και οι Μυκηναίοι, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, έστειλαν τον Ηρακλή για να αναθερμάνει την παρουσία του ελληνικού στοιχείου, το οποίο είχε χαθεί με τις επιμιξίες με του ντόπιους. Στη συνέχεια, την Εποχή του Σιδήρου το ενδιαφέρον για την περιοχή παράκμασε και παρέμεινε έως τους Ελληνιστικούς χρόνους μια εθιμοτυπική λατρευτική παράδοση. Έτσι κάθε τριάντα χρόνια αποστέλλονται κάποια πλοία σε περιοχές που είχαν την λατρεία του Κρόνου για να ανανεώνεται το ανθρώπινο προσωπικό με ιερείς.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσικριτσής «όλα αυτά αποδεικνύονται με αστρονομικά στοιχεία, η επεξεργασία των οποίων έγινε με τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών επιβεβαιώνοντας τον χρονολογικό προσδιορισμό του ταξιδιού που περιγράφει ο Πλούταρχος».

Έτσι εξηγείται, σύμφωνα με τον κ. Τσικριτσή, και το ότι στην περιοχή γύρω από τη Λίμνη Superior και στο νησί Royale που βρίσκονται στον Καναδά έχουν γίνει μεγάλες εξορύξεις χαλκού σε μία περίοδο, μεταξύ 2400 και 1200 πΧ, παρότι η περιοχή βρίσκονταν στη λίθινη εποχή.

Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο του Πλουτάρχου ο συντονιστής του διαλόγου, ο Λαμπρίας καλεί τον Σύλλα τον Καρχηδόνιο να ξαναδιηγηθεί μια ιστορία που άκουσε από του υπηρέτες του ναού του Κρόνου στην Καρχηδόνα, Την ιστορία που αφηγήθηκε κάποιος ξένος επισκέπτης του ναού που ήλθε από τη μεγάλη ήπειρο. Τελικά τα δεδομένα που αναφέρει το κείμενο επιβεβαιώνουν, όπως δείχνει η μελέτη του κ. Τσικριτσή, με τη χρήση Η/Υ, την περιγραφή ενός ταξιδιού το 86 μΧ που πραγματοποιήθηκε από τον Καναδά στην Καρχηδόνα. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Το αποκαλυπτικό κείμενο προσδιορίζει σωστά την απόσταση από την Βρετανία στο νησί της Ωγυγίας- την Ισλανδία, με καράβι με κουπιά που πλέει 5 ημέρες (880 km).

2. Αναφέρει μία μεγάλη ηπειρωτική γη που στην περιοχή της υπήρχαν τρία νησιά (Γροιλανδία, Νήσο Baffin, Newfoundland) που ισαπείχαν, βορειοδυτικά της Βρετανίας.

3. Προσδιορίζει ότι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος (στην ίδια ευθεία) βρίσκεται η είσοδος του κόλπου του Αγίου Λαυρεντίου (Gulf of St. Laurence) με την Κασπία θάλασσα, γεγονός που παρατηρούμε στην ευθεία της.

4. Προσδιορίζει ορθά ότι ο κόλπος του Αγ. Λαυρεντίου είναι λίγο μεγαλύτερος από την Μαιώτιδα λίμνη, τη σημερινή Αζοφική. Στις ακτές του κόλπου αναφέρει ότι κατοικούσαν Έλληνες από παλιά και μετά την αποστολή του Μυκηναΐου Ηρακλή, πιθανόν τον 15ο αιώνα πΧ, αναθερμάνθηκε το ελληνικό στοιχείο που έσβηνε από τις επιμειξίες με τους ντόπιους (εννοείται ότι ο Ηρακλής δεν πήγε μόνος με το Ιόλαο, αλλά ήταν μία εκστρατεία εκατοντάδων Ελλήνων που άλλαξαν δημογραφικά την περιοχή μέσα στο κόλπο του Αγ. Λαυρεντίου που κατοίκησαν).

5. Καθορίζει περίοδο τριάντα χρονών, μετά την οποία ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής: όταν ο Πλανήτης Κρόνος ανατέλλει με τον αστερισμό του Ταύρου. Τα αστρονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι σε γεωγραφικό πλάτος βόρειο 47ο, τον 1ο αιώνα μΧ, η περίοδος αυτή ήταν στα τέλη Μαΐου του 86 μΧ.

6. Όταν ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής τρεις μήνες έμεναν στο νησί της Γροιλανδίας βόρεια (60ο Ν), που ο ήλιος δύει μόνο μια ώρα την περίοδο του θερινού ηλιοστασίου μεταξύ 9/6 και 9/7. Ο προσδιορισμός αυτός επιβεβαιώνει ότι το νησί της Γροιλανδίας πρέπει να ταυτιστεί με τον κάτω κόσμο, όπου είχε ταφεί ο Κρόνος σε σπήλαιο και φυλασσόταν από τον Δία.

7. Ο λόγος των μεγάλων ταξιδιών την Εποχή του Χαλκού τεκμηριώνεται από τον καθαρό χαλκό, που βρισκόταν σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή γύρω από τη Λίμνη Superior και στο νησί Royale που βρίσκονται στον Καναδά. Από την περιοχή αυτή εξορύχτηκαν 50.000 τόνοι χαλκού μεταξύ 2400 και 1200 πΧ.

8. Στην εποχή του Πλουτάρχου ο ίδιος αναφέρει, ότι δεν μετέφεραν χαλκό αλλά χρυσές κούπες και αγγεία που μέσα είχαν τις προμήθειες του ταξιδιού.

9. Τέλος είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα τα μαντεία ήταν κέντρα καταγραφής γεωγραφικής γνώσης, με αποτέλεσμα να συμβουλεύουν για μελλοντικές αποικίσεις. Έτσι είναι αποδεκτό ότι ο Πλούταρχος μετά το 86 μΧ που ήταν ιερέας στο Μαντείο των Δελφών, έχει αυτή τη γνώση.

10. Το ταξίδι επιστροφής φαίνεται ότι γινόταν από βόρεια, ξεκινώντας από τον Καναδά, πήγαιναν στη Γροιλανδία (νησί του Κρόνου) έφθαναν στην Ισλανδία και από εκεί έφθαναν στη Βρετανία. Στοιχείο επιβεβαίωσης αυτής της διαδρομής είναι το νησί σταθμός, που φέρει ακόμα και σήμερα το όνομα Μυκήνες (Mykines) το δυτικότερο νησί των Faeroe

Συμπερασματικά, η έρευνα του Μηνά Τσικριτσή είναι ότι πραγματοποιήθηκε ταξίδι από τον Καναδά στην Καρχηδόνα τον Μάιο του 86 μΧ. Σε συνδυασμό με τα άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνονται με Υ/Η γίνονται αποδεκτές και οι άλλες περιγραφές του Πλουτάρχου, ότι δηλαδή, στα αρχαία χρόνια πριν την εκστρατεία του Ηρακλή είχαν πάει στην περιοχή και αρχαιότεροι Έλληνες, πιθανότατα οι Μινωίτες. Τα στοιχεία αυτά έρχονται και επιβεβαιώνουν αρχαιολογικά διάσπαρτα ευρήματα γραφής – και όχι μόνο – από περιοχές στην Αμερική. Τελικά πριν τον Κολόμβο, τους Κινέζους και τους Βίκινγκς είχαν πάει στην Αμερική και Έλληνες τουλάχιστο τον 1ο αιώνα πΧ και πιθανόν ήδη τη 2η χιλιετία πΧ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα "Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει την Αμερική από το 86 μ.Χ.!"
Related Posts with Thumbnails