Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Όλη η αλήθεια για τις ταχύτητες στο Internet: 24Mbs το μεγάλο ψέμα!

internet-speed-test
Κατά πάσα πιθανότητα, διαβάζετε αυτές τις γραμμές επειδή έχετε μεν ονομαστική σύνδεση 24 Mbps, αλλά το modem σας συνδέεται σε χαμηλότερη ταχύτητα. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση να σας προβληματίζει το γεγονός ότι κατεβάζετε με χαμηλότερη ταχύτητα από 2400-2500 Kbyte / sec – όσο θα περίμενε δηλαδή κανείς από μια «24άρα» σύνδεση.

Οι ερωτήσεις που προκύπτουν άμεσα είναι: «Τι ευθύνεται γι’αυτό; Πρέπει να ανησυχώ; Με «ρίξανε»; Τι μπορώ να κάνω;»

Ακολουθούν οι απαντήσεις:

Ταχύτητες Κλειδώματος

Οι ταχύτητες κλειδώματος στις τεχνολογίες ADSL/ADSL2/2+, συναρτώνται άμεσα με:

α) την ποιότητα της γραμμής μέχρι το σπίτι σας αλλά και μέσα στο σπίτι σας (καλωδιώσεις).
β) την απόσταση από το κέντρο του ΟΤΕ που σας εξυπηρετεί.

Α) Η ποιότητα της γραμμής έχει να κάνει με την ποιότητα των καλωδίων και συνδέσεων εντός του σπιτίου σας, εκτός του σπιτιού σας (πχ κολώνες, ΚΑΦΑΟ κτλ) και μέχρι το κέντρο του ΟΤΕ. Στην ποιότητα παίζουν ρόλο απ’την υγρασία και την οξειδώση έως τις παρεμβολές από άλλες γραμμές που ανεβάζουν τον «θόρυβο» της γραμμής σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φαινόμενα συνακρόασης. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των διολισθαίνοντων ταχυτήτων από τους αυξανόμενους χρήστες ADSL στο ίδιο ΚΑΦΑΟ, που δημιουργούν και αυξανόμενες παρεμβολές στο γειτονικό, δικό σας, καλώδιο.
Εσείς στο συγκεκριμένο σκέλος, αν διαπιστώσετε ότι δεν ευθύνεται η εξασθένηση (Β) αλλά κάτι άλλο για τις μειωμένες ταχύτητες, τότε μπορείτε να ελέγξετε τις καλωδιώσεις του σπιτιού σας.

Β) Συνήθως, λόγω της απόστασης, ελάχιστοι χρήστες επιτυγχάνουν ταχύτητες >20 Mbps. Για να πιάσει κάποιος τέτοιες ταχύτητες πρέπει να μένει εξαιρετικά κοντά σε κέντρο του ΟΤΕ. Υπάρχει επίσης σημαντικός όγκος χρηστών με μεγάλη απόσταση από τα κέντρα του ΟΤΕ και οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν ούτε τη μίση ταχύτητα από τα 24 Mbps (12 Mbps). Τέλος υπάρχουν και άλλοι χρήστες για τους οποίους ακόμα και τα 6 Mbps φαντάζουν ως … όνειρο (!).

Η απόσταση από το κέντρο είναι καθοριστική γιατί, αν το εξηγήσουμε απλά, «εξασθενεί το σήμα» (attenuation). Σχετικά με αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από πλευράς σας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πάροχοι δεν παρέχουν πακέτα με 24 Mbps αλλά ΕΩΣ 24 Mbps: Η επίτευξή των 24 Mbps συναρτάται από τους παραπάνω 2 παράγοντες. Μπορεί κάποιος να πιάσει 20 Mbps και άλλος να πιάσει 8 Mbps – λόγω μεγαλύτερης απόστασης από το πλησιέστερο κέντρο του ΟΤΕ που προκαλεί εξασθένηση του σήματος και, άρα, μείωση της ταχύτητας.

Για να μετρήσετε κατά προσέγγιση το θεωρητικό maximum για το πόσο πρέπει να πιάνετε με βάση την εξασθένηση της γραμμής (attenuation) που δείχνει το router σας, χρησιμοποιείστε το adsl calculator . Λάβετε επίσης υπ’ όψην ότι η απόσταση της γραμμής είναι για γραμμές χωρίς πολύ θόρυβο. Αν υπάρχουν «παράσιτα» ή «παρεμβολές» στην γραμμή σας, τότε οι ταχύτητες, ασχέτως απόστασης, μπορεί να είναι χαμηλότερες. Άρα το θεωρητικό maximum με βάση την απόσταση, δεν μεταφράζεται άμεσα σε «τόσο πρέπει να έχω».

Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα είναι στις εσωτερικές καλωδιώσεις του σπιτιού ή της πολυκατοικίας, διαβάστε τον παρακάτω οδηγό:

Έλεγχος της γραμμής μας μέχρι τον κατανεμητή

Σημείωση για τις ταχύτητες κλειδώματος: Πολύ σημαντικός παράγοντας στην ταχύτητα κλειδώματος είναι και ο θόρυβος της γραμμής. Για να γίνει κατανοητό αυτό ας φανταστούμε ότι είστε αναβάτης σε μία μηχανή με έναν φίλο σας… Όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα, τόσο ανεβαίνει και ο θόρυβος του άερα. Αν ο θόρυβος του αέρα είναι υπερβολικός, τότε εσείς αρχίζετε και επαναλαμβάνεστε (φωνάζοντας) προκειμένου να σας ακούσει ο φίλος σας. Κάποιες φορές σας ακούει, κάποιες όχι. Μπορεί πάλι άλλα να λέτε και άλλα να καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι λάθη και αστοχίες κατά την επικοινωνία.

Σε επίπεδο ADSL συνδέσεων, το αντίστοιχο φαινόμενο κατά την αύξηση της ταχύτητας (με συνεπακόλουθη αύξηση του θορύβου) είναι να υπάρχουν σφάλματα και αστάθεια της επικοινωνίας που οδηγούν, μερικές φορές, σε αποσυνδέσεις.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της μηχανής, ιδεατά θα θέλατε η μηχανή να πηγαίνει με ταχύτητα τέτοια που ναι μεν να είναι γρήγορη, αλλά να μην σας ενοχλεί στην επικοινωνία με τον φίλο σας. Κατά το ίδιο παράδειγμα, κάποιοι ISPs τρέχουν μεν γρηγορότερα σε ταχύτητες κλειδώματος, αλλά η «φωνή» του σήματος ακούγεται αχνά λόγω θορύβου (πχ 5-6db SNR) και αυτό οδηγεί σε προβλήματα. Άλλοι ISPs προτιμούν μια πιό χαμηλή ταχύτητα κλειδώματος προκειμένου να επιτύχουν έναν καλύτερο συμβιβασμό ποιότητας / ευστάθειας σύνδεσης με μεγαλύτερη ένταση «φωνής» (9-11 db SNR) σε σχέση με τον θόρυβο.

Όταν λοιπόν βλέπετε έναν ISP ο οποίος επιτυγχάνει υψηλότερες ταχύτητες, δείτε με τι SNR τις επιτυγχάνει… «ακούγεται» το σήμα ή είναι προβληματικό; Επίπλέον, μπορεί μεν να υπάρχει η δυνατότητα να ανεβείτε και 3 ή 4 mbps αλλά η επικοινωνία θα είναι τόσο χάλια (οι αναβάτες δε θα καταλαβαίνονται) που τελικώς οι ταχύτητες κατεβάσματος θα είναι πολύ χαμηλότερες, λόγω των σφαλμάτων και των επαναλήψεων μετάδοσης. Επομένως οι ταχύτητες κλειδώματος δεν είναι αυτοσκοπός. Για να καταλάβετε καλύτερα το SNR (Signal to Noise Ratio) και πως αυτό σας επηρεάζει το μέγιστο κλείδωμα.

Ταχύτητες Κατεβάσματος

Όταν κλειδώνετε σε μία ταχύτητα, ενδέχεται σε αρκετές περιπτώσεις να έχετε χαμηλότερη ταχύτητα κατεβάσματος. Αυτό συμβαίνει επειδή για να φτάσουν τα data που κατεβάζετε σε εσάς, πρέπει:

α) Αυτός που ανεβάζει (πχ ένα website ή ενας peer σε p2p network) να μπορεί να στείλει με την ταχύτητα που εσείς μπορείτε να κατεβάσετε.

Συνήθως, αρκετά sites, έχουν κάποια όρια στην ταχύτητα που εξυπηρετούν τους downloaders, όπως 100, 200 ή 400 kbyte / sec – έτσι ώστε να μην εξαντλείται η δικιά τους δικτυακή σύνδεση και να διατηρούν την ικανότητα τους για παράλληλη εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου downloaders. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει πρόβλημα η σύνδεσή σας. 

Γενικά websites και p2p προγράμματα θεωρούνται αναξιόπιστα για μέτρηση της ταχύτητας. Ως παράκαμψη των ορίων ταχύτητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν download managers για μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης.

β) Οι συνδέσεις που μεσολαβούν μεταξύ αυτού που ανεβάζει και αυτού που κατεβάζει να μην έχουν «bottlenecks» και «μπουκώματα».

Συμβαίνει αρκετές φορές τα δίκτυα παρόχων να «μπουκώνουν» στις διεθνείς ή εγχώριες διασυνδέσεις τους. Από το σημείο του μπουκώματος και έπειτα, αρχίζει η πτώση της ταχύτητας – ανάλογα με το πόσο κορεσμός υπάρχει. Πχ αν ένας πάροχος έχει μια γραμμή 1 Gbps με το Internet, η διαθέσιμη διασύνδεση τελειώνει στους 100 ταυτόχρονους χρήστες που κατεβάζουν με 10 Mbps ο καθένας. Αν οι χρήστες γίνουν 200, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να περιοριστούν στα 5 Mbps ο καθένας. Αν γίνουν 1000, τότε ο κάθε χρήστης θα πέσει στο 1 Mbps.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ευθύνεται ο πάροχος ο οποίος δεν προέβη σε έγκαιρη αναβάθμιση των ταχυτήτων του ώστε να εξυπηρετήσει την ζήτηση. Αν ευθύνεται ο πάροχός σας και έχει όντως μπουκώσει, τότε το πρόβλημα θα είναι καθολικό – επηρεάζοντας σχεδόν όλους τους συνδρομητές του. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε το αντίστοιχο θέμα συζήτησης του παρόχου σας, θα έχει ήδη γεμίσει από παράπονα χρηστών οι οποίοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, το καταγράφουν, το τεκμηριώνουν και διαμαρτύρονται.

Yπάρχει επίσης και η περίπτωση του τοπικού μπουκώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας πάροχος είναι, σε γενικές γραμμές, ok, εκτός από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιοχών οι οποίες χρειάζονται αναβάθμιση στην γραμμή τους με τα κεντρικά του παρόχου – από τα οποία τροφοδοτούνται.

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση των «μπουκωμένων DSLAM» όπου η ζήτηση data σε επίπεδο DSLAM*, οδηγεί σε μειωμένες τελικές ταχύτητες. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά κυρίως το δίκτυο του ΟΤΕ αλλά και όσους εναλλακτικούς παρόχους εξυπηρετούνται μέσω αυτού (συνδέσεις ΑΡΥΣ).

* DSLAM είναι ένα «κουτί» το οποίο συνήθως στεγάζεται στο αστικό κέντρο του ΟΤΕ και διασυνδέει πολλούς χρήστες με το Internet. Αν κατεβάζουν πολλοί χρήστες μαζί, μπορεί να «μπουκώνει» εφόσον η σύνδεση του με τον κεντρικό BRAS απ’τον οποίο τροφοδοτείται με Internet, είναι μικρή. Επίσης ενδέχεται να μπουκώνει και σε επίπεδο εξοπλισμού – μη αντέχοντας να διαχειριστεί τον όγκο του φόρτου που δέχεται. Γενικώς το πρόβλημα των «μπουκωμένων DSLAM» τείνει προς περιορισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails