Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Ενδειξη χώρας κατασκευής προϊόντος με βάση τον κωδικό bar code

Το bar code προιόντος με χώρα κατασκευής την Ελλάδα αρχίζει με τον αριθμό 520

EAN Bar Code Greece 1
τύπος 1 bar code
    EAN Bar Code Greece 2
τύπος 2 bar code

EAN Country Codes : Τα πρώτα δύο ή τρία ψηφία του γραμμωτού κωδικού (EAN-13 barcode) δείχνουν την χώρα στην οποία έχει εγγραφεί ο κατασκευαστής του προιόντος. Δεν σημαίνει βέβαια απολύτως και την χώρα στην οποία έχει κατασκευαστεί το προιόν αλλά είναι μια πρώτη σαφής ένδειξη προέλευσης.

Αρχικά ψηφία bar code Χώρα σύντμηση χώρας βάσει ISO
00 to 13 UCC (USA & Canada) us/ca
20 to 29 In-store numbers
30 to 37 GENCOD-EAN France fr
380 BCCI (Bulgaria) bg
383 EAN Slovenija si
385 EAN Croatia hr
387 EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) ba
400 to 440 CCG (Germany) de
45 + 49 Distribution Code Center DCC (Japan) jp
460 to 469 UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation) ru
471 EAN Taiwan tw
474 EAN Estonia ee
475 EAN Latvia lv
476 EAN Azerbaijan az
477 EAN Lithuania lt
478 EAN Uzbekistan uz
479 EAN Sri Lanka lk
480 PANC (Philippines) ph
481 EAN Belarus by
482 EAN Ukraine ua
484 EAN Moldova md
485 EAN Armenia am
486 EAN Georgia ge
487 EAN Kazakhstan kz
489 HKANA (Hong-Kong) hk
50 e.centre gb
520 EAN HELLAS (Greece) gr
528 EAN Lebanon lb
529 EAN Cyprus cy
531 EAN-MAC (FYR Macedonia) mk
535 EAN Malta mt
539 EAN Ireland ie
54 EAN Belgium.Luxembourg be/lu
560 CODIPOR (Portugal) pt
569 EAN Iceland is
57 EAN Danmark dk
590 EAN Poland pl
594 EAN Romania ro
599 EAN Hungary hu
600 - 601 EAN South Africa za
      608 EAN Bahrain
bh 048
609 EAN Mauritius mu
611 EAN Maroc (Morocco) ma
613 EAN Algerie (Algeria) dz
616 EAN Kenya ke
619 Tunicode (Tunisia) tn
621 EAN Syria sy
622 EAN Egypt eg
624 EAN Libya ly
625 EAN Jordan jo
626 EAN Iran ir
627 EAN Kuwait kw
628 EAN Saudi Arabia sa
629 EAN Emirates ae
64 EAN Finland fi
690 - 695 Article Numbering Centre of China - ANCC cn
70 EAN Norge (Norway) no
729 Israeli Bar Code Association - EAN Israel il
73 EAN Sweden se
740 EAN Guatemala gt
741 EAN El Salvador sv
742 EAN Honduras hn
743 EAN Nicaragua ni
744 EAN Costa Rica cr
745 EAN Panama pa
746 EAN Republica Dominicana do
750 AMECE (Mexico) mx
759 EAN Venezuela ve
76 EAN Switzerland ch
770 IAC (Colombia) co
773 EAN Uruguay uy
775 EAN Peru pe
777 EAN Bolivia bo
779 CODIGO - EAN Argentina ar
780 EAN Chile cl
784 EAN Paraguay py
786 ECOP (Ecuador) ec
789 - 790 EAN Brasil br
80 to 83 INDICOD (Italy) it
84 AECOC (Spain) es
850 Camera de Comercio de la Republica de Cuba cu
858 EAN Slovakia sk
859 EAN Czech cz
860 EAN YU (Yugoslavia) yu
867 EAN DPR Korea (North Korea) kp
869 UCCET (Turkey) tr
87 EAN Nederland nl
880 EAN Korea (South Korea) kr
885 EAN Thailand th
888 SANC (Singapore) sg
890 EAN India in
893 EAN Vietnam vn
899 EAN Indonesia id
90 - 91 EAN Austria at
93 EAN Australia au
94 EAN New Zealand nz
955 EAN Malaysia my
958 EAN Macau mo
977 Periodicals (ISSN)
978 - 979 Books (ISBN)
980 Refund receipts
981 - 982 Common currency coupons
99 Coupons

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails