Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Καταργούνται 12 εμπόδια στο επιχειρείν

calculation
Με την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη ημέρα, το νέο Μνημόνιο προβλέπει συγκεκριμένες πολιτικές για την κατάργηση 12 εμποδίων μεταξύ των οποίων είναι και η άρση της απαγόρευσης πώλησης εμπορευμάτων κάτω του κόστους.

Το πρόγραμμα όπως αυτό προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο είναι αν μη τι άλλο σφιχτό, αφού η πλειοψηφία των εμποδίων που προτείνονται να καταργηθούν, ήτοι 7, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος Μαρτίου. 
Συγκεκριμένα το πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

- Αναθεώρηση και κωδικοποιήση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές, κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου και εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών. [1ο τρίμηνο 2012]

Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες κάθε είδους στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης/ ΓΕΜΗ. [1ο τρίμηνο 2012]

- Άρση της απαγόρευσης πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς.
- Άνοιγμα της αγοράς προκειμένου οι έμποροι λιανικής να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές. [1ο τρίμηνο 2012]

Κατάργηση της υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. [1ο τρίμηνο 2012]

Απελευθέρωση πλήρως των ωραρίων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. [1ο τρίμηνο 2012]

Μείωση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα. Κατάργηση της απαίτησης κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς και τροποποίηση του άρθρου 11, παρ.6 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα. [2ο τρίμηνο 2012]

- Κατάργηση της πρόβλεψης ότι τα προσύμφωνα σύστασης εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. [1ο τρίμηνο 2012]

Παύση της διάθεσης της εισφοράς 0,15% η οποία επιβάλλεται επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ υπέρ του Λογαριασμού Αρωγής Εξωτερικού Εμπορίου. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

Παύση της διάθεσης της εισφοράς 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

Παύση της διάθεσης του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ υπέρ της εκτέλεσης εργασιών. [2ο τρίμηνο 2012]

- Κατάργηση της διάθεσης του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων. [2ο τρίμηνο 2012]

Εν τω μεταξύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί μέσω του νέου Μνημονίου να δημοσιεύει ένα σχέδιο για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει τους εναπομείναντες περιορισμούς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις και την καινοτομία, οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο σημείο του παρόντος μνημονίου.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων:

▪ στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την άμεση λήψη μέτρων για την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων ΓΕΜΗ. Τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα πληροφοριακά συστήματα του Επιμελητηρίου και με το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact), προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο και των διοικητικών διαδικασιών. Στόχος έως το Ιούλιο του 2012, όλες οι εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορούν να δημοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία μέσω του ΓΕΜΗ

▪ στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας

▪ στην ανάπτυξη "ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου" το οποίο θα συγκεντρώνει τις τυποποιημένες εμπορικές πληροφορίες και θα απλουστεύει τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές

▪ στην αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails