Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008

Ανέπαφος οικιακός εξοπλισμός 6.000 ετών βρέθηκε κοντά στην Πέλλα

Ανέπαφος, όπως τον άφησαν οι ιδιοκτήτες του, έμεινε ο οικιακός εξοπλισμός ενός αγροτικού σπιτιού ηλικίας 6.000 ετών, που βρέθηκε στη Σωσάνδρα της Αριδαίας, κοντά στην Πέλλα της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα Νέα, τα οικοδομικά λείψανα εντοπίστηκαν στη διάρκεια της διάνοιξης της αύλακος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τη Σωσάνδρα στην Αριδαία.

Η ανασκαφή άρχισε τον Μάρτιο, αποκαλύπτοντας σταδιακά ένα σχεδόν πλήρες πλέγμα από πασσαλότρυπες που έδωσαν τη μορφή, τη διαρρύθμιση και την οργάνωση της οικοδομής.

Πρόκειται για ένα ορθογώνιο, πασσαλόπηκτο κτίριο, επιφάνειας 58 τ.μ., με σκελετό από πασσάλους και τοίχους από πλέγμα κλαδιών και καλαμιών που είχαν επαλειφθεί με πηλό.

Έχει τριμερή διάρθρωση, με δύο φούρνους ανάμεσα στους οποίους υπάρχει χώρος συγκέντρωσης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, είσοδο προς τον Νότο και δάπεδα καλυμμένα με ψαθιά. Οι μυλόπετρες, οι τριπτήρες και οι αποθηκευτικοί λάκκοι που βρέθηκαν μαζί με το πλήθος των πήλινων αγγείων και λίθινων εργαλείων υποδηλώνουν εμμέσως την καλλιέργεια και επεξεργασία των σιτηρών στο τέλος της νεολιθικής εποχής.

Τα ευρήματα προσφέρουν πολύτιμες και μοναδικές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την οργάνωση ενός σπιτιού στο τέλος της νεολιθικής εποχής.

Πηγή: In.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails